Page 3 - LM Nguyen Van Ly
P. 3

LINH MỤC TAĐÊÔ NGUYỄN VĂN LÝ
       CUỘC ĐỜI ĐẤU TRANH CHO TỰ DO TÔN
                 GIÁO VÀ
       DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

        Những bản văn tiêu biểu đã viết và phổ biến

                  Mục lục

      1-Sơ lược tiểu sử Linh mục Nguyễn Văn Lý (Luật
       sư Hoàng Duy Hùng)
      2- Tuyên ngôn về thực trạng Giáo hội Công giáo tại
        Giáo phận Huế (24-11-1994)
      3- Lời Kêu Gọi số 1 (03-12-2000)
      4- Lời Kêu Gọi số 2 (07-12- 2000)
      5- Lời Kêu Gọi số 3 (20-12-2000)
      6- Lời Kêu Gọi số 4 (31-12-2000)
      7- Lời Kêu Gọi số 5 (25-01-2001)
      8- Lời Kêu gọi số 6 (25-01-2001)
      9- Lời Kêu Gọi Số 7 (28-01-2001)
      10- Lời Kêu Gọi số 8 (13-02-2001)
      11- Lời Kêu Gọi số 9 (20-02-2001)
      12- Lời Trần tình (11-01-2001)
      13-Thơ gởi Đức Hồng Y và Hội Đồng Giám mục
        VN (15-01-2001)
      14- Lời minh xác trên Ðài Phát Thanh Saigon Radio
        Hải Ngoại San Jose (19-02-2001)
      15- Lời Chứng về cái chết của Đức TGM Nguyễn
        Kim Điền (30-01-2001)
      16- Lời Chứng Thứ 1 trước Quốc Hội Hoa Kỳ
        (13-02-2001)
   1   2   3   4   5   6   7   8