Page 32 - OH15
P. 32

           BETONCONSTRUCTIES.
Een stevig fundament.
             Al jarenlang is GMB Haven & industrie een vertrouwd gezicht in het Rotterdams havengebied - en ver daarbuiten. We begrijpen de dynamiek van de logistieke wereld en stemmen daar onze ontwerpen én onze uitvoeringsplanningen op af. Zo hebben we bijvoorbeeld honderden hectaren aan zwaarbelaste
Meer weten over GMB?
Kijk op www.gmb.eu of bel 088 88 54 000.
terreinen gerealiseerd. Maar ook robuuste beton- constructies en gigantische loodsen. En niet te vergeten: de vele fundaties waarop Nederland windmolenparken bouwt om duurzame windenergie te genereren.
     
   30   31   32   33   34