Page 7 - OH15
P. 7

 26
Werken in de Rotterdamse haven
  'Ik ben nu meer grijs dan zwart-wit'
39
HAVEHNAVINEN IN ROTRTOETRTDEARMDAM
Haven in Rotterdam
53 AI wordt verheerlijkt
Column Harold Joëls
54 #OnzeHaven
Op social media
61 Let’s talk binnenvaart
Column Liana Engibarjan
62 ‘Meestal slepen we schepen, geen betonnen elementen’
Jan van Wingeren over zijn werk als Tow Master bij Boluda Towage
67 De echte Rotterdammer komt van buiten
Column Ton Wesselink
68 Moeder-overste van de haven
In gesprek met Marianne van Gastel van EIC
73 Dan maar een doosie minder hoor...
Column Werner Brandao
74 ‘Ik houd van verandering en van dynamiek’
Een interview met Hans van Gent van IT Campus Rotterdam
78 Toeval bestaat niet
 Havendijk Hotel Schiedam
  #OnzeHaven op social media
 

   5   6   7   8   9