Page 4 - M Saifudin_Modul_050_PGSdB2018
P. 4

Dengan Demikian Keliling Persegi panjang ABCD, dirumuskan dengan        Contoh Soal dan Penyelesaian


        Adakah benda disekitarmu yang berbentuk persegi panjang ? coba sebutkan ?

        Bekeliling di meja makan yang mempunyai denah asli berbentuk persegi panjang

        Figo berjalan menuju meja makan miliknya. Dia berjalan-jalan mengelilingi meja makan yang
        berbentuk persegi panjang. Dia berjalan dari satu tempat ketempat hingga kembali lagi pada
        tempat dia berjalan. Jika ruang meja makan memiliki panjang 15 m dan lebar 12 m, berapakah
        jarak yang Figo tempuh ? Bagaimana kita mengetahui jarak yang ditempuh Figo ?        Perhatikan !


        Keluarga Figo berjalan pada titik A ke B sejauh 15 m, diteruskan dari titik B ke C sejauh 12 m,
        dilanjutkan dari titik C ke titik D sejauh 15 m, kemudia dari titik D kembali ke A sejauh 12 m,
        maka jarak yang ditempuh Figo adalah

        K = 2 x (P + L)

        K = 2 x (15 + 12)

        K = 2 x 27 cm


        K = 54 cm

         Jadi jarak ditempuh Figo adalah 54 cm
   1   2   3   4   5   6   7   8