Page 4 - E-Modul Revisi 17_Neat
P. 4

LEMBAR KERJA 2...................................................................................................... 28

          LEMBAR PENILAIAN DIRI 2.................................................................................... 30


          LEMBAR KEGIATAN 3.............................................................................................. 32

          LEMBAR KERJA 3...................................................................................................... 44


          LEMBAR PENILAIAN DIRI 3.................................................................................... 45

          SOAL EVALUASI...................................................................................................... 46

          DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................... 54


                                        KIMIA | KELAS X SMA/MA      iii
   1   2   3   4   5   6   7   8   9