Page 15 - LENGKAP e-LKPD Sistem Koloid
P. 15

Discovery
                                  Ayo Bereksperimen
                     Pembuatan dalgona coffee


         Tujuan :


        1. Dapat mentukan proses pembuatan dalgona coffee

       2. Dapat menyimpulkan suatu aplikasi dari jeni-jenis koloid dikehidupan
         sehari-hari


       Alat dan Bahan


                    Alat                  Bahan                   Gelas              Kopi instan 2 bungkus


                   Sendok                  Es batu                  Mangkok                  Air panas


                  Saringan                  Gula
        Langkah Kerja


       Siapkan mangkuk sebagai bawah untuk pemcampuran bahan lalu

       dimasukkan 2 bungkus kopi instan dan ditambahkan gula,tuang air
       panas kedalam mangkuk kemudian di aduk semua bahan

       menggunakan saringan, aduk sehingga berubah warna menjadi

       coklat pucat. Siapkan gelas dan es batu masuk susu kedalam gelas
       dan masukkan adonan kopi kedalam gelas.
                                       e-LKPD Berbasis STEM-PjBL       8
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20