Page 77 - Buku Paket Kelas 2 Agama Hindu
P. 77

                                 acedya tidak dapat dilukai oleh senjata
acesya tidak basah oleh air acintya tidak terpikirkan
adahya tidak terbakar oleh api adharma jalan yang salah
akledya tidak kering oleh angin atma percikan terkecil dari brahman
yang menghidupi setiap makhluk
hidup
awyakta tidak terlahirkan
bali aga manusia pertama di Bali catur paramita empat sikap
budi luhur
dharma jalan kebenaran dosa akibat perbuatan buruk haruna belas kasihan karma perbuatan
kasmala perbuatan buruk mada berkata-kata kotor maitri suka bersahabat moha berpikiran jahat mudita kebahagiaan
nitya kekal abadi
pahala akibat daripada perbuatan pisuna memfitnah
pralina mengembalikan alam semesta
kepada brahman
sanatana selalu sama sarwagatah ada dimana-mana setiti memelihara alam semesta stanu tidak bergerak
susila perbuatan baik
togog patung
tri mala tiga kejahatan yang harus
dihindari
tri murti tiga kekuatan tuhan sebagai
pencipta, pemelihara, pemralina tri sakti tiga kekuatan tri murti
tri sandya tiga kali berhubungan
dengan tuhan
trikaya parisuda tiga perbuatan baik dari pikiran, ucapan dan perbuatan
upati mencipta alam semesta upeksa toleransi
Glosarium
 Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
71
    

   75   76   77   78   79