Page 261 - Buku Paket Kelas 9 Seni Budaya
P. 261

 Pengamatan
   Hasil Pengamatan
    j. Penata Musik dan Sound
1) ............................................................................................ 2) ............................................................................................ 3) ............................................................................................ 4) ............................................................................................
   Lembar Pengamatan
Nama : Hari /Tanggal Pengamatan : Objek Pengamatan :
 Pengamatan
   Hasil Pengamatan
   1. Teknik Pemeranan
  a. Teknik Muncul
1) ............................................................................................. 2) ............................................................................................. 3) ............................................................................................. 4) .............................................................................................
b. Teknik Memberi Isi
1) ............................................................................................. 2) ............................................................................................. 3) ............................................................................................. 4) .............................................................................................
c. Teknik Pengembangan
1) ............................................................................................. 2) ............................................................................................. 3) ............................................................................................. 4) .............................................................................................
d. Teknik Membina Puncak
1) ............................................................................................. 2) ............................................................................................. 3) ............................................................................................. 4) .............................................................................................
e. Teknik Timming
1) ............................................................................................. 2) ............................................................................................. 3) ............................................................................................. 4) .............................................................................................
d. Teknik Improvisasi
1) ............................................................................................. 2) ............................................................................................. 3) ............................................................................................. 4) .............................................................................................
    Seni Budaya 251

   259   260   261   262   263