Page 262 - Buku Paket Kelas 9 Seni Budaya
P. 262

 Pengamatan
   Hasil Pengamatan
   2. Perancangan Artistik
 a. Tata Panggung
1) ............................................................................................ 2) ............................................................................................ 3) ............................................................................................ 4) ............................................................................................
b. Tata Busana
1) ............................................................................................ 2) ............................................................................................ 3) ............................................................................................ 4) ............................................................................................
c. Tata Rias
1) ............................................................................................ 2) ............................................................................................ 3) ............................................................................................ 4) ............................................................................................
d. Tata Cahaya
1) ............................................................................................ 2) ............................................................................................ 3) ............................................................................................ 4) ............................................................................................
e. Tata Bunyi
1) ............................................................................................ 2) ............................................................................................ 3) ............................................................................................ 4) ............................................................................................
   Lembar Diskusi Nama :
Hari /Tanggal Diskusi : Objek Diskusi :
 Topik
   Hasil Diskusi
   Kelompok Manajemen Produksi
     Kelompok Manajemen Artistik
      252 Kelas IX SMP/MTs   260   261   262   263   264