Page 221 - Buku Paket Kelas 11 PPKn
P. 221

                                                                                       vonis yurisprudensi
keputusan hakim atas suatu perkara yang dipersengketakan atau diadili
keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa
PPKn | 211
    


   219   220   221   222   223