Page 45 - juliane petri | Studio
P. 45

Business report for the Spanish company Fevecta: A dynamic text layout combined with a reader-friendly visualizing of business figures and statistics stands for reliability and innovation.
Art Direction: Pablo Mestre. Other collaborators: Germán Molina. www.pablomestre.com
2015
corporate design
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015
EL COOPERATIVISMO DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
EL COOPERATIVISME DE TREBALL ASSOCIAT A LA COMUNITAT VALENCIANA
DEFENSA DELS INTERESOS DEL COOPERATIVISME DEFENSA 2
DE LOS INTERESES DEL COOPERATIVISMO
FEVECTA
La Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA) és l’organització representativa del co- operativisme de treball associat a la Comunitat Valenciana. FUNCIÓ
Representació i Defensa de les cooperatives de treball. Prestació de serveis a les cooperatives associades i altres institucions.
• Assessorament juridicoeconòmic en matèria cooperativa. • Serveis cooperatius (informació de subvencions
i canvis legislatius, tràmits registrals, adaptació i modi cació d’estatuts socials, assessorament i disseny del RRI, etc.).
• Formació professional i societària.
• Informació empresarial d’interés per a les cooperatives. • Gestió de projectes de Desenvolupament empresarial. • Edició de manuals pràctics per a la gestió cooperativa.
• Altres serveis.
Promoció i foment del cooperativisme.
4
som erativa
SERVEI A LES COOPERATIVES FEDERADES SERVICIOS A LAS COOPERATIVAS FEDERADAS
FOMENT DEL 10 COOPERATIVISME
FOMENTO DEL COOPERATIVISMO
1
i
pàgina
página
FEVECTA
Seguix-nos a:
Síguenos en:
La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA) es la organización repre- sentativa del cooperativismo de trabajo asociado en la Comunidad Valenciana.
FUNCIÓN
Representación y Defensa de las cooperativas
de trabajo.
Prestación de servicios a las cooperativas asociadas y otras instituciones.
• Asesoramiento jurídico-económico en materia cooperativa. • Servicios cooperativos (información de subvenciones
y cambios legislativos, trámites registrales, adaptación y modi cación de estatutos sociales, asesoramiento
y diseño del RRI, etc.).
• Formación profesional y societaria.
• Información empresarial de interés para las cooperativas. • Gestión de proyectos de desarrollo empresarial.
• Edicióndemanualesprácticosparalagestióncooperativa. • Otros servicios.
Promoción y fomento del cooperativismo.
Facebook, Twitter, Youtube Canal y Linkedin
Format 19 x 29,7 cm Printing: Offset Duo-tone
45


   43   44   45   46   47