Page 4 - Menu
P. 4

     ลําดับ รายการอาหาร ราคา
1 ข้าวผัดหมู 60.- 2 ข้าวคะน้าไก่ 60.- 3 ข้าวคะน้าหมู 60.- 4 ข้าวกะเพราหมู 60.- 5 ข้าวกะเพราไก่ 60.- 6 ข้าวต้มหมู 70.- 7 ราดหน้าหมู 70.- 8 ราดหน้าไก่ 70.- 9 ข้าวกะเพราหมูกรอบ 70.-
10 ข้าวกะเพราปลาหมึก 70.- 11 ข้าวกะเพราทะเล 70.- 12 ข้าวกะเพรากุ้ง 70.- 13 ข้าวกะเพรารวมมิตร 70.- 14 ข้าวคะน้าหมูกรอบ 70.- 15 ข้าวกะเพราเนื้อออสเตรเลีย 80.- 16 ข้าวกะเพราหมู+ไข่เยี่ยวม้า 80.- 17 ข้าวกะเพราไก่+ไข่เยี่ยวม้า 80.- 18 ผัดพริกแกงหมูราดข้่าว 80.- 19 หมูผัดพริกเผาราดข้าว 80.- 20 ผัดซีอิ๊วหมู 80.- 21 ผัดซีอิ๊วไก่ 80.- 22 ข้าวคะน้าเนื้อออสเตรเลีย 80.- 23 สุกี้น้ําหมู 90.- 24 สุกี้น้ําไก่
ข้าวกะเพราหมูกรอบ 70.-
เนื้อปูผัดกะเพราราดข้าว 269.-
ราดหน้าทะเล 90.-
100.-
140.-
60.-
70.-
70.-
150.-
150.-
ข้าวกะเพราปลากะพง
ผัดพริกแกงทะเลราดข้าว
ข้าวกะเพราหมู
ข้าวกะเพราปลาหมึก
70.- ข้าวคะน้าหมูกรอบ
     90.- ข้าวไข่ข้นกุ้ง 120.- 25 สุกี้แห้งหมู 90.-
 26 สุกี้แห้งไก่ 90.- 27 ราดหน้าทะเล 90.- 28 ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 90.- 29 ข้าวผัดปู 90.- 30 ข้าวต้มกุ้ง 90.- 31 ข้าวผัดกุ้ง 90.- 32 ข้าวผัดรวมทะเล 100.- 33 ข้าวกะเพราปลากะพง 100.-
ข้าวกะเพราทะเล
  34 ก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเล
35 สุกี้ทะเล (แห้ง/น้ํา)
36 ผัดซีอิ๊วทะเล
37 กุ้งผัดฉ่าราดข้าว
38 ปลากะพงผัดฉ่าราดข้าว
39 ปลาหมึกผัดผงกระหรี่ราดข้าว 40 ปลากะพงผัดผงกระหรี่ราดข้าว 41 ทะเลผัดพริกเผาราดข้าว
42 ผัดพริกแกงทะเลราดข้่าว 43 ทะเลผัดฉ่าราดข้าว
44 ห่อหมกปลากะพงราดข้าว 45 ทะเลผัดผงกระหรี่ราดข้าว 46 ห่อหมกทะเลราดข้าว
120.- 120.- 120.- 129.- 129.- 139.- 139.- 140.- 140.- 140.- 150.- 150.- 150.- 250.- 269.-
เนื้อปูผัดผงกระหรี่ราดข้าว 250.-
ข้าวผัดรวมทะเล 100.-
ทะเลผัดพริกเผาราดข้าว 140.-
ห่อหมกปลากะพงราดข้าว
ทะเลผัดผงกระหรี่ราดข้าว
  45 เนื้อปูผัดผงกระหรี่ราดข้าว
46 เนื้อปูผัดกะเพราราดข้าว
47 ยําเส้นแก้วรวมทะเลถาด 399.-
ทะเลผัดฉ่าราดข้าว
140.-
เมนูสู้โควิด-19 Fight Covid-19 With Panang


   1   2   3   4