Page 2 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 2

    ผมเริ่มเขียนบทความใน “คัมภีร์อัคคีภัย” ให้สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และ เครื่องกลไทย เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร TEMCA มาเป็นเวลากว่า 6 ปี ด้วยความ ยินดี และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง...
ถ้าสมาคมฯ ไม่ได้ให้โอกาสผม วันนี้คงไม่มีบทความ “คัมภีร์อัคคีภัย” ที่ รวบรวมไว้ใน E-Book ชุดนี้
ด้วยความหวังของผม ทอม คณาทัต จันทร์ศิริ ที่จะสร้างเสริมและส่งเสริม ความปลอดภัยให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิต
E-Book คัมภีร์อัคคีภัย ชุดนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งสาหรับผม โดยที่หวังว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้ แม้เพียงนิด... ชีวิตผมก็มีความสุขแล้วครับ
ทอม คณาทัต จันทร์ศิริ 4 กันยายน 2564 วันที่ผมมีอายุครบ 68 ปี
สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association
มาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระดับเอเชีย ASIA-SHE
32/14 หมู่ 7 สวนสุธิดา 2 คลอง ๙ ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โทร. 081-6393529 , 081-4844838 , 02-9059069 www.firefara.org , facebook : ทอม คณาทัต จันทร์ศิริ
        

   1   2   3   4   5