Page 9 - CATALOG NARADA V1-2021
P. 9

NARADA NPFC 48V-50AH


                      48V-50AH                              16.200.000 VND


       • Dung lượng lưu trữ: 2.4 kw


       • BMS tích hợp sẵn


       • Kích thước: 442x390x132.5mm


       • Trọng lượng: 32Kg


       • Công suất sạc/xả: 0.2-0.5C


       • Bảo hành 3 năm hoặc 2.000 Cycles trong điều kiện

       nhiệt độ từ 0-30⁰C và xả sâu Maximum 80%


       • Bảo hành theo năm hoặc Cycles tùy theo điều kiện
       nào tới trước


       • Bảo hành theo hình thức thay, đổi mới Cell
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14