Page 16 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2021
P. 16

GÜNDEM
Birleşmiş Milletler
Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni İmzaladık
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women’ın ortaklığındaki “Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri”nin imzacısı olduk. Bu taahhütname ile uluslararası çalışma ve insan hakları standartları uyarınca, işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde bir payı ve sorumluluğu olduğunu kabul ederek, bu alandaki adımlarımızı küresel standartlara göre atmaya başladık.
 İmzacı olarak aşağıdaki 7 maddeyi taahhüt etttik.
q Prensip 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması.
q Prensip 2: Tüm Kadın ve Erkeklere İş Yaşamında Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi.
q Prensip 3: Tüm Kadın ve Erkek Çalışanların Sağlık, Güvenlik ve Refahının Sağlanması.
q Prensip 4: Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim Olanaklarının Desteklenmesi.
q Prensip 5: Kadınların Güçlenmesi İçin Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması.
q Prensip 6: Toplumsal Girişimler ve Savunuculuk Çalışmalarıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi.
q Prensip 7: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Elde Edilen Başarıların Değerlendirilmesi ve Halka Açık Raporlanması.
  Arya Kadın Platformu ile Anlamlı İş Birliği
Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptığımız iş birliği kapsamında kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Arya iletişim ağında bulunan girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel, sigortacılık
ile ilgili interaktif online eğitimler vermeye başlayarak “Sigortacılıkta Bildiklerimiz Aslında Bilmediklerimiz Olabilir mi?” konulu ilk eğitimi Arya Challenge Club üyeleri ile gerçekleştirdik.
Türkiye’nin ilk kadın odaklı yatırım platformu olan Arya ile önemli bir iş birliğine imza attık. Kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdüren şirketimiz, Arya’nın iletişim ağında bulunan kadın girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel online eğitimler veriyor. “Sigortacılıkta Bildiklerimiz Aslında Bilmediklerimiz Olabilir mi?” başlığı altında ilk eğitimle Arya Challenge Club üyeleriyle buluşan şirketimiz, bu iş birliği kapsamında toplam 5 adet interaktif online eğitim gerçekleştirecek.
 14 maksimumbiz


   14   15   16   17   18