Page 18 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2021
P. 18

GÜNDEM
Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi Projesi’ni Tamamladık
Şirketimiz sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha atarak, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi. Sürdürülebilirlik yaklaşımını iş süreçlerinin bir parçası hâline getiren Anadolu Sigorta, 2020
yılı nisan ayında başlattığı projeyi kasım ayında tamamladı. Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi Projesi kapsamında, operasyonel faaliyetlerimizde başarı ile yürüttüğümüz sürdürülebilirlik uygulamalarına ilave olarak, sigortalama ve fon süreçlerinde de sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamaya başladık.
Sorumlu sigortacılık bakış açısıyla sunduğumuz ürün ve hizmetleri, topluma ve müşterilerimize
fayda sağlamak amacıyla geliştirip çevresel ve sosyal risk yönetimi konularını da sigortacılık faaliyetlerine entegre ettik. “Sorumlu Yatırım” ve “Çevresel
ve Sosyal Etkilerin Yönetimi” politikalarımızı yayımlayarak
bu alandaki hassasiyetimizi ve taahhütlerimizi de ortaya koyduk. Anadolu Sigorta olarak Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi kapsamında sigortalama işlemlerini yürütmeden önce
söz konusu faaliyetleri, taşıdığı çevresel ve sosyal risk potansiyeli açısından da değerlendirmeye tabi tutacağız.
Sürdürülebilirlik
Raporumuzu Yayımladık
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi olarak; sürdürülebilirlik yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, üçüncü sürdürülebilirlik raporumuzla paydaşlarımızın görüşlerine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki şirket faaliyetlerinden kaynaklı; sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım
ve taahhütlerimizi, elde ettiğimiz performans sonuçlarını ve geleceğe dönük bakış açılarımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Sürdürülebilirlik raporumuz ile başta yatırımcı ve hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlarımıza en güncel ve bütüncül bilgiyi sunmayı amaçlıyoruz.
  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Yenilikçileri”
 Programına Katıldık
Küresel ve yerel sürdürülebilirlik gündemini yakından takip ederek, şirketimizde sürdürülebilir yeni iş yapış biçimlerini her kademede yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla,
Birleşmiş Milletler Global Compact’in küresel çapta başlattığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Yenilikçileri” programında katıldık.
Program kapsamında şirketimizden 3 genç arkadaşımız, 14 ülkede eş zamanlı olarak 10 ay süren eğitimlere katılarak, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ileri taşımak, inovatif, sürdürülebilir ve somut çözümler sunan bir proje geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Yenilikçileri” programı kapsamında, şirketimiz
Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü’nden Beril Adıkutlu, Kurumsal Strateji ve Performans Yönetimi Başkanlığı’ndan Güneş Erdinç İşgören ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden Melis Tutan, yenilikçi, sosyal etki yaratan ve sürdürülebilir somut bir proje üretmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.
   2020 Sürdürülebilirlik Raporu’na ulaşmak için linke tıklayabilir ya da QR kodunu okutabilirsiniz.
 http://bit.ly/AS_surdurebilirlikraporu_2020
  16 maksimumbiz   16   17   18   19   20