Page 10 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 10

Gündem
  konusunda, uluslararası saygınlığı olan kurum ve kuruluşlarla iletişim halindeyiz. Ayrıca bu alanda bilim- sel çalışma yapan yerel uzmanların sahip olduğu bilgi ve tecrübeden de faydalanıyor ve kendi uzmanlığımızı ileriye taşıyoruz.
Bu çalışmalarla, doğru risk için sigortalılarımıza doğru fiyat ve şartların sunulmasını amaçlıyoruz. Bu yolla ülke ekonomisinin doğal afet kaynaklı risklerden korunması yolunda da bir adım attığımızı düşü- nüyorum.”
Amacımız her durumda sigortalı- mızın yanında olmak...
Anadolu Sigorta’nın 2014 yılı içerisinde doğal afetlerden kaynak- lanan hasar ödemelerine ilişkin de bilgi veren Musa Ülken; sözlerine şöyle devam etti;
“2014’ün tamamında 621 adet fırtına zararı ödemişken, bu yı- lın sadece ilk 9 ayında bu sayı 3’e katlanmış durumda, aynı şekilde
8 | maksimumbiz
pek çok riskin temsil edildiği, doğal afetlerden kaynaklanan hasar adet- lerine baktığımızda ilk 9 ayda, bir önceki senenin tümünün, iki katına eşdeğer bir rakama ulaşıyoruz. Tüm bu datalar bizlere, gitgide daha sık bir şekilde, doğal afet hasarları ile karşılaşmaya başladığımızı göste- riyor.
Bu noktada önemli olan, bu hasarlarla başa çıkabilecek mali yeterliliğe sahip olmak ve sadece rekabete göre değil, bilimsel temele dayanan adil bir fiyatlandırma poli- tikasını oturtabilmiş olmak.
Türkiye’nin en köklü sigorta şirketi olarak Anadolu Sigorta’nın bu iki alanda doğru rotayı izlediğini söyleyebilirim. Yaptığımız çalış- maların temelde tek bir hedefi var. Sigortalımızın en kötü gününde bile yanında olmak. İşte Anadolu Sigorta olarak bütün bu çabalarımızın ger- çek nedeni budur” dedi.
DAHA DÜŞÜK PRIM IÇIN KENDINIZI RISKE ATMAYIN
Daha düşük prim alabilmek adına doğal afetlerle ilgili risklerin temi- nat kapsamından çıkarılmasının sakıncalarına değinen Musa Ülken, sözlerini şu şekilde tamamladı.
“DASK’a tabi konut ve işyerle-
ri için zorunlu deprem sigortası mutlaka yaptırılmalıdır. Ayrıca satın alınan konut ve işyeri poliçelerin-
de doğal afet riskleri için teminat verildiğini kontrol etmek, primden tasarruf etmek amacıyla bu temi- natları almamazlık da etmemek gerekir.
Bu riskler, kişi veya kurumların hayatında az sıklıkla gerçekleş-
se de, meydana geldiğinde ciddi ölçekli zarara sebep olabilir. Böylesi durumlarda büyük kayıplar yaşama- mak için bu teminatların muhakkak poliçelerde yer alması gerekir.
Maalesef 1999 yılındaki büyük Marmara depremi, Van depremi veya Artvin’deki sel hadisesi gibi olaylarda bu konuda çok sayıda acı tecrübe yaşanmıştır.”
  
   8   9   10   11   12