Page 9 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 9

  ANADOLU SIGORTA GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÜLKEN: “SIGORTA HASARLARI AKILLARA GENELDE KAZALAR VEYA TERÖR EYLEMLERI SONRASINDA GELSE DE, ASLINDA BU IKI ALANDAKI ZARARLAR, SEKTÖRÜMÜZÜN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU BIR DIĞER TEHDIDIN KARŞISINDA DAHA GERI PLANDA KALIYOR. SIGORTA SEKTÖRÜ IÇIN YAKIN GELECEKTE KARŞILAŞACAĞIMIZ ESAS BÜYÜK TEHLIKE, DOĞAL AFETLERIN YARATACAK OLDUĞU TAHRIBATTIR.”
 Dünya üzerindeki rakamlar hakkında bilgi veren Musa Ülken özellikle deprem gibi afetlerin büyük yıkıma yol
açtığını ama bu gerçeğin, doğal afet- lerden sadece deprem ciddi zarara sebep oluyor şeklinde yorumlanma- ması gerektiğini belirtti.
Özellikle iklim değişikliği sonu- cu oluşabilecek yeni risklere karşı hazırlandıklarını ifade eden Musa Ülken, Anadolu Sigorta olarak risk değerlendirme parametrelerini yeni bilgiler ışığında düzenli olarak güncellediklerini vurguladı.
Munich Re ve Insurance Infor- mation Institute tarafından yapılan araştırmalara göre 2014’ün genelin- de tüm dünyada doğal afetlerin se- bep olduğu sigorta edilmiş zararın boyutu 31 milyar dolar, toplam eko- nomik maliyeti ise 110 milyar dolar oldu. 10 yıllık ortalamaya bakıldı- ğında ise ekonomik zarar senede ortalama 190 milyar dolara kadar çıktı. Bu rakamın 58 milyar dolarını sigorta edilmiş zararlar oluşturdu.
Yalnızca 2011 yılında Japonya’da meydana gelen depremin yarattığı tahribat yaklaşık yarım trilyon do- lara yaklaştı ve bu deprem, modern zamanların en fazla ekonomik zara- ra yol açan doğal afetlerinden birisi olarak kayıtlarda yerini aldı. Ancak frekans sayısı fazla olan sel, su bas- kını, yer kayması, fırtına, dolu gibi doğal afetlerin de toplamda ciddi zararlara sebep olduğu görülüyor.
TÜRKIYE, 2014 YILINDA AVRUPA’DA EN FAZLA HORTUM GÖRÜLEN 5. ÜLKE
Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi tara-
fından hazırlanan 2014 Yılı Afet Raporu”na göre; yalnızca geçen sene Türkiye’de toplam 24 bin 13 deprem, 25 hortum afetinin meyda- na geldiğini işaret eden Musa Ülken, “Türkiye geçtiğimiz yıl, hortum gibi ülkemizle çok da özdeşleştirme- diğimiz bir doğal afette dahi, vaka sayısında Avrupa’da 5. sırada yer aldı” dedi.
Musa Ülken; “Dolayısıyla son derece somut ve belki de zaman içe- risinde daha da kötüye gitme eğilimi olan bir tehditten bahsediyoruz. Doğal afetlerin ne zaman olacakları
ve ne kadar zarara yol açacakları konusunda genel anlamda fikir sahibiyiz. Ancak sorun; tek tek va- kaların, genelde tahminlerden daha olumsuz sonuçlara yol açabilmesi” diye konuştu.
Musa Ülken sözlerini şu şekilde sürdürdü;
“Katastrofik olarak adlandırılan bu riskler, gerçekleştikleri anda ge- niş bir bölgede çok fazla sayıda kişi ve kurumu etkileyebilme potansiye- line sahip. Anadolu Sigorta olarak, işte bu sebeple, doğal afet riskleri- nin en doğru şekilde ölçümlenmesi
 maksimumbiz | 7
 
   7   8   9   10   11