Page 7 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 7

    Yönetim Kurulu Başkanımız Caner Çimenbiçer
araya geldi.
Yapımı sırasında çalışanların da
fikirlerine önem verilen ve çalışan memnuniyeti baz alınarak tasarla- nan Bölge Müdürlüğümüz, şehrin merkezi bir konumunda yer alıyor. Giriş katında çalışma ofisleri olan bi- nanın bir alt katında ise, 50 kişilik bir eğitim salonu var. 510 m2 alana sahip olan ofiste, 6 ve 8 kişilik olmak üzere 2 adet toplantı salonu, geniş bir açık ofis çalışma alanı bulunuyor.
Yaklaşık 3 ay süren projelendir- me ve tadilat sürecinin ardından hizmete açılan yeni ofiste, sosyal alanlardan iklimlendirme sistemle- rine, akustik koşullardan ergonomi kriterlerine kadar her nokta detaylı- ca düşünülerek uygulandı.
Açılış törenindeki konuşmalarda, ilk sözü Yönetim Kurulu Başkanımız Caner Çimenbiçer aldı. Şirketimi- zin 90 yıla ulaşan köklü geçmişine vurgu yapan Çimenbiçer, ülkenin her köşesine erişen hizmet ağının, Anadolu Sigorta’yı güçlü yapan özel- liklerinden birisi olduğunu vurgula- dı. Çimenbiçer; “Bugün Samsun’da gerçekleştirdiğimiz bu açılış ile Anadolu Sigorta’nın Karadeniz’deki mevcudiyetini daha da güçlendiriyo-
Genel Müdürümüz Musa Ülken
Orta Karadeniz Bölge Müdürümüz Ömer Ceylan
ruz” diye konuştu.
Sonrasında kürsüye gelen, Genel
Müdürümüz Musa Ülken, Orta Kara- deniz Bölge Müdürlüğü çatısı altında Anadolu Sigorta’nın 114 profesyonel acente ve 58 İş Bankası şubesi ile si- gortalısına hizmet verdiğini vurguladı. Ülken; “2013 yılında genel müdürlük binamızla başladığımız yenileme çalışmalarımıza bölge müdürlükleri- mizle devam ediyoruz. Amacımız tüm arkadaşlarımızın teknolojik koşullara uygun, modern ve fonksiyonel bir ortamda çalışmalarını sağlarken aynı zamanda sigortalılarımızı da en iyi koşullarda ağırlamak ve hızlı, kaliteli hizmet sunmak” diye konuştu.
Açılışta ev sahipliği de yapan Orta Karadeniz Bölge Müdürümüz Ömer Ceylan ise konuşmasında Samsun’da- ki sigortalılık potansiyel hakkında bilgi verirken, şehirdeki üretimin araç sigortaları ağırlıklı olarak sürdüğünü söyledi. Samsun’un liman kenti olma- sından dolayı gelişme potansiyelinin yüksek olduğunu, son yıllarda inşa edilen özel hastaneler ve konut proje- leriyle ekonomisini çeşitlendirdiğini belirten Ömer Ceylan, bu durumun gelecekte sigortalılığa da yansımasını beklediklerini ifade etti.
   Eğitim salonu
50
Kişilik
 510m2 Ofis Alanı
     6 -28 k i ş i l i k Toplantı Salonu
 maksimumbiz | 5
 
















































































   5   6   7   8   9