Page 15 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 15

                                                                                                             KAMPANYALARLA 2015
ANADOLU SIGORTA 2015 YILINDA SUNDUĞU “EN HESAPLI, EN GENÇ SAĞLIK KAMPANYAMIZ”, “SENIN IÇIN ÇARPAN KALP” VE “SAĞLIKLI BIR GELECEK IÇIN SAĞLIKLI ANNELER” KAMPANYALARIYLA PORTFÖYÜNÜ GENIŞLETTI.
  Şirketimizin öne çıkan kam- panyaları arasında 2015 yılında, öncelikli olarak Ana- dolu Hayat Emeklilik A.Ş.
(AHE) ile ortaklaşa başlattığımız kampanyamız yer alıyor. Kampan- ya ile şirketimizden Konut, Sağlık ve Kasko poliçelerinden en az bir tanesi yürürlükte olan müşterile- rimize Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (AHE)‘den bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde tam 100 TL ek katkı payı kazanma fırsatı sağlandı. Anadolu
Hayat Emeklilik
müşterileri ise yine belirtilen şart- ları sağlamaları durumunda, şirke- timizden satın alacakları Birleşik Kasko Sigortası “Genişletilmiş Kasko” poliçelerinde %5, Konut Paket (deprem hariç) poliçelerin- de %35 ve Bireysel Sağlık Sigorta poliçelerinde ise %15 oranında indirim alma hakkına sahip oldu. Kampanyamız 2016 yılında da devam edecek.
Yıl boyu devam eden diğer kam- panyalarımız arasında, Şirketimiz-
den ilk kez bireysel sağlık sigortası satın alacak müşterilerimize
%15 indirim hediye ettiğimiz “Sağ- lıkla Nice Yaşlara” kampanyamız yer alıyor. Söz konusu kampanya ile müşterilerimiz doğum günleri- nin olduğu ay boyunca şirketimiz- den Bireysel Sağlık poliçesi satın almak istediklerinde belirtilen oranda indirim avantajına sahip oldular.
Sağlığımızın hayatımızdaki yeri ve öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğundan hareketle, “En He- saplı, En Genç Sağlık Kampan- yamız” 2015 yılı kampanyalarımız arasında yerini aldı. Müşterileri- mize, sağlık sigortası portföyü kap- samında ilk kez sigortalanacak sa- dece 35 yaş ve altı müşterilerimiz için ürün çeşidine göre değişkenlik gösteren %15 veya %25 oranında indirim avantajı sağlandı.
Bu sene sevgililer gününde ise romantik bir kampanya düzenle- yip, partnerine veya eşine, Paket 1 veya Sağlıkta Fırsat ürünleri ile bu ürünlerin eko ve check up’lı versi- yonlarından herhangi birini hediye eden müşterilerimize %10 oranın- da indirim fırsatı ve Medilab’dan bu kampanyamıza özel “Senin
İçin Çarpan Kalp” sağlık paketini
      hediye ederek, müşterilerimize
“Senin İçin Çarpan Kalbi Sigor- tala” dedik.
Anneler gününde ise en değerli varlıklarımız annelerimizi de unut- madık. “Sağlıklı Bir Gelecek İçin Sağlıklı Anneler” kampanyamız- da ise müşterilerimiz annelerine ya da eşlerine bireysel sağlık sigorta poliçesini %10 indirimli alarak hediye etmelerini sağladık.
 maksimumbiz | 13
     


   13   14   15   16   17