Page 17 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 17

   Mamografi cihazının tes- limi amacıyla İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde gerçek-
leştirilen törene, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Hakan Aran ve Genel Müdürümüz Musa Ülken’in yanı sıra Genel Müdür Yardımcıla- rımız Filiz Tiryakioğlu, Metin Oğuz ve Erdinç Gökalp, İstanbul Üniver- sitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri ve Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kizir de katıldı.
Katkılarından dolayı; Hakan Aran ve Musa Ülken’e plaket sunu- lan törende, şirketimiz çalışanları adına hazırlanan plaketi ise Kurum- sal İletişim Müdürü Berna Ergün- tan aldı.
Törende konuşan Genel Müdü- rümüz Musa Ülken, “Günümüzde maalesef inkâr edilemeyecek bir sağlık gerçeği varsa o da, kanserin artık yaşamımızın bir parçası hali- ne geldiği. Belki de modern dünya- nın bize sağladığı konforun ve yeni yaşam tarzımızın bir sonucu olarak kanser ile bugün daha acımasız şe- kilde karşı karşıyayız. Meme kanse- ri ise günümüzde kadınlarda görü- len kanserler içinde birinci sırada. Ancak bizler, bu hastalığa karşı tamamen çaresiz değiliz. Kansere karşı olan mücadelede, özellikle de meme kanseri için, erken teşhisin ne derece kritik bir rol oynadığını, artık bugün hepimiz biliyoruz. İşte bu erken teşhis sürecinin bir par- çası olarak, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nün kullanımına mamografi tarama cihazını teslim ediyoruz” dedi.
Toplumda sağlık sigortasının yaygınlaşması ile ilgili de görüşle- rini paylaşan Genel Müdürümüz, özel sağlık sigortalarının güçlen- mesiyle beraber, devletin üzerin-
deki sağlıkla ilgili mali yükün daha dengeli şekilde dağılacağını ve kamu hastanelerinde oluşan yo- ğunlukların zaman içinde azalaca- ğını söyledi.
Musa Ülken sözlerini sağlık sek- töründe, kimi zaman zor koşullar altında görev yapan tüm sağlık çalışanlarına, bir yurttaş olarak teşekkürlerini sunarak tamamladı.
ANNELER GÜNÜ VE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL ÜCRETSIZ TARAMA
Şirketimiz, İstanbul Üniversitesi’yle gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, mamografi cihazının teslimi sonrası, toplumda meme kanseri ile mücadele konu- sunda bilinçlenmeyi sağlayabilmek amacıyla, önümüzdeki 3 yıl boyun- ca, Anneler Günü ve Dünya Kadın- lar Günü’ne denk gelen iki haftada, aynı cihazla ücretsiz mamografi tarama kampanyaları da düzenle- yecek.
 YK Başkan Vekilimiz Hakan Aran, Genel Müdürümüz Musa Ülken, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kizir, İstanbul Üniversitesi Radyoloji ABD, Prof. Dr. Gülgün Engin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak
    maksimumbiz | 15
    15   16   17   18   19