Page 19 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 19

 binin farklı beklentilere girmesine yol açabiliyor. Trafik sigortasının, kasko sigortasından farkı, bu zo- runlu sigortanın, kişinin kendisinde veya aracında ortaya çıkan zararları değil, karşı tarafa verilebilecek maddi ve bedeni zararları kapsıyor olmasıdır. Söz konusu bu zararlar, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen limitler çerçevesinde, güvence altına alınır. Yaptırılmadı- ğının tespit edilmesi halinde para cezası uygulanır, poliçe yaptırınca- ya kadar söz konusu araç bağlanır yani trafikten men edilir.”
ANADOLU SIGORTA TRAFIK SIGORTASINI YENIDEN TANIMLADI
Anadolu Sigorta’nın trafik sigor- tasında sunduğu hizmetler hakkın- da da bilgi veren Genel Müdürümüz; Trafik sigortası teminatıyla birlikte, “Artan Mali Sorumluluk”, Koltuk Ferdi Kaza” ve “Anadolu Hizmet
Trafik” teminatlarını 4 farklı alter- natifle bir arada sunmaya başladık- larını vurguladı. Ülken, “Bu alterna- tiflerden biri olan ‘Sınırsız Trafik Sigortası’ poliçesiyle karşı tarafa verilen zararlar için limiti kaldırdık. Kamyon ve otobüs haricindeki araç- lar için sunduğumuz ‘Sınırsız Trafik Sigortası’ ayrıca 500.000 liraya kadar manevi tazminat taleplerini de üstleniyor” dedi.
KASKO SIGORTASI YAPTIRARAK NEYI SATIN ALIYORUZ?
Kasko poliçeleri isteğe bağlı ola- rak yapılan bir poliçe türüdür. Trafik sigortasından farklı olarak kasko sigortası, esas olarak sigortalanan araçtaki risklerde devreye giriyor. Buna ek olarak; kasko poliçesinde, koltuk ferdi kaza teminatıyla, araçla seyahat eden sürücü ve yolcuların kaza sonucu uğrayacağı zararlar, ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla
karşı tarafa verilen ve trafik sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan zararlar karşılanıyor.
Anadolu Sigorta, “Sınırsız Trafik Sigortası”nda olduğu gibi “Birle-
şik Kasko Poliçeleri”nde “İhtiyari Mali Mesuliyet” teminatı ile sınırsız güvence sağlıyor. Ayrıca, hukuksal koruma teminatı, asistan hizmetleri gibi teminatların yanı sıra deprem, sel, su baskını gibi doğal afetler de teminat kapsamına alınıyor.
Musa Ülken sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu poliçenin sadece kazalar karşısında bir önlem olarak değerlendirilmesinin de doğru bir bakış açısı olmadığını söylemeliyim. Bu sebeple, araç sahiplerinin kasko poliçesi alırken, sadece fiyata değil, aldığı poliçenin ihtiyaçlarını karşı- layıp karşılamadığına bakmasında yarar var. Poliçeye ihtiyaç duyulan teminatları ilave ederek, güvence kapsamını daha da genişletebilir.”
 Trafik sigortası ve Kasko sigortası hakkında bilinçlendirme şart
Karayollarında seyir halinde 19.5 milyon araç bulunduğunu belirten Genel Müdürümüz Musa Ülken, pek çok sürücünün trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki fark konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi. Trafik sigortasının zorunlu bir poliçe olduğunu kaydeden Musa Ülken, “Bu poliçeyi yaptırmadan trafiğe çıkmanın yüklü para cezası var, buna rağmen ülkemizdeki 10.3 milyon otomobilin 795 bini, 3.2 milyon kamyonetin 366 bini, 2.9 milyon motosikletin1.7 milyonu trafik poliçesi olmaksızın trafikte dolaşıyor. Trafik sigortası olanların önemli kısmı ise bu ürünü kaskoyla karıştırıyor. Trafik sigortası trafik kazası sonucu karşı
tarafa verilen hasarları, her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen, limitler dahilinde karşılıyor. İsteğe bağlı sigorta türü olan kasko ise; trafik kazası, hırsızlık, yangın, sel, deprem gibi pek çok dış etken nedeniyle araçta meydana gelen hasarları, yani kişinin kendi birikimini güvence altına alıyor” dedi.
maksimumbiz | 17
 
   17   18   19   20   21