Page 21 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 21

 Emekli Sandığı ve Dayanışma Vakıflarımızın Genel Kurul Toplantıları Yapıldı
TOPLANTIDA VAKFIN GELECEĞINE DAIR KONUŞMALARIN YANINDA MALI PLANLAR DA GÖRÜŞÜLDÜ. AYRICA VAKIF YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI BELIRLENDI.
 Emekli Sandığı ve Daya- nışma Vakıflarımızın Genel Kurul Toplantı- ları 16-17 Kasım 2015
tarihlerinde; Şirketimizin Ge- nel Müdürü ve aynı zamanda Vakıflarımızın Yönetim Ku- rulu Başkanı Musa Ülken ile I. Genel Müdür Yardımcımız ve aynı zamanda Vakıflarımızın Yönetim Kurulu Başkan Yar- dımcısı Filiz Tiryakioğlu’nun Divan Başkanlığında, çalı- şanlarımız ve emeklilerimizin katılımı ile Genel Müdürlük binamız Konferans Salonun- da gerçekleştirilmiştir.
Açılış konuşması ve Ulu Önder Atatürk ile merhum emeklilerimizin anısına 1 da- kikalık saygı duruşu ile baş- layan toplantıda, vakıfların
mali durumları ve hesapları görüşülürken, 2012-2014 yıl- larına ait hesaplar oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Toplantıda söz alan konuşmacılar tarafından; Genel Kurula katılan tüm üyelere teşekkür edilirken, bugüne kadar olduğu gibi tüm üyelerin katılımı ve el birliği ile vakfın daha iyi yerle- re geleceğine inanıldığı dile getirilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararları ve Genel Kurul Top- lantıları sonucunda oluşan Vakıf Yönetim Kurulları ilk toplantılarını gerçekleştir- miş ve yapılan görev bölümü neticesinde, Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı
 Musa Ülken
 Filiz Tiryakioğlu
 Fatih Gören
 Handan Oğuz
 İlkay Bulut
 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Mensupları Dayanışma Vakfı
 Handan Oğuz
 Filiz Tiryakioğlu
 Fatih Gören
 Metin Oğuz
 Handan Oğuz
 Alpaslan Tanrıver
 Fahrettin Güveyi
 Murat Tetik
 Sedat Yılmaz
        maksimumbiz | 19
    19   20   21   22   23