Page 22 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 22

Gündem
   Ayaktakiler: Halil Özçelik, Uğur Kol, Uğur Günsür, Tolga Çil Oturanlar: Hakan Peker, Sinem Gürün, Özgür Şafak Esinsel
Bir YılOın Ardından
to branşı açısından nere- itiraz edilmesi ve çeşitli davalar açıl- OTO SIGORTALARI deyse sadece trafik sigor- ması sebebiyle tam olarak uygulama-
 MÜDÜRÜMÜZ SINEM GÜRÜN ILE 2015 YILININ DEĞERLENDIRMESINI KONUŞTUK...
tasını konuştuğumuz bir ya kondu diyemiyoruz. Genel şartın
yıldı 2015. Öncelikle uzun yanı sıra IBNR hesaplama yöntemiyle süredir değişmesi beklenen genel ile ilgili değişiklik, tüzel kişiler için
20 | maksimumbiz
şartlar Haziran ayından itibaren yürürlüğe alındı. Ancak genel şartlar, düzenlenen bir takım hususlara
hasarsızlık indirimi artırımına izin verilmesi ve son olarak da ticari araçlarda azami prim uygulaması
  
   20   21   22   23   24