Page 3 - MAKSİMUM BİZ | OCAK 2016
P. 3

yönetimden
   Değerli Anadolu Sigortalılar;
Yazıma geçtiğimiz dönem içerisinde sektörümüzü etkileyen en önemli değişiklik olduğunu düşündüğüm bir gelişme ile başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 28.10.2015 tarihinden itibaren düzenlenen trafik sigortası poliçelerinde uygulanacak azami brüt prim tutarları belirlenmesi konusunda bir yasal düzenleme yaptı. Trafik sigortasında yeni dönem olarak adlandırabileceğimiz
bu uygulama değişikliğine göre ticari araçlarda düzenlenecek poliçelerde, belirtilen prim tutarları artık geçilemiyor olacak yani bir diğer ifadeyle tavan prim uygulamasına geçildi, bu amaçla Sigorta Bilgi Merkezi sisteminde gerekli kontroller de konuldu.
Ayrıca Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe alınan azami prim uygulaması neticesinde ticari araçlar için tüm il ve ilçelerdeki azami primler de eşit hale getirildi. Söz konusu primler artık hasar adedine/hasarlılık sürprimi kademesine bağlı olarak değişmediğinden müşterinin riskine göre prim belirlenemiyor.
Bu değişikliklerin sektör açısından bazı olumsuz sonuçları olacağını düşünüyoruz.
Sigorta şirketlerinin amacı elbette sigortalılara yüksek prim sunma değil, prime indirim veya artırım anlamında etki edecek parametreleri dikkatle belirleyerek sigortalılara en doğru ve adil primi sunmaktır. Ancak yine bilindiği üzere, hasar frekansı ve şiddeti açısından, sonuçları yıllar itibarıyla olumsuz seyreden bazı araç grupları için ödenen hasarlar, alınan primler ile karşılanamadığından primlerde zorunlu bir artışa gidilmişti.
Ne var ki son düzenleme, genel sonuçlara bakıldığında, her yıl ve birden çok kez hasar yapan müşterilerin azami bir primle korunması anlamına gelmekte. Zira bu tür müşterilerin tavan fiyat sınırlaması getirilmesi nedeniyle, yüksek hasar frekansı yaratmaları durumunda, olması gerektiği şekilde bir yaptırımla karşılaşmayacakları kanaatindeyiz.
Sektörde bu müşterilerin yüksek hasar tutarlarını karşılamak için azami primler yeterli kalmayacaktır. Bubranşaözel,yeterinceprimdetoplanamadığınıdüşünürsek,zararındaha geniş kitlelere yayılmasına yani genel anlamda prim artışlarına sebep olacaktır.
Bu sebeplerden dolayı beklentimiz, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de fiyatlara müdahale edilmemesi, fiyatın piyasada serbestçe oluşmasıdır. Trafik sigortası primlerine devletin müdahalesi, iyi niyetle yapılsa dahi, sigorta şirketlerinin teknik sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecektir.
Zorlu Geçen Bir Yılın Ardından...
Sektörel rekabeti yoğun şekilde hissettiğimiz, yasal düzenlemelere ve yeni gelişmelere karşı hızlı ve etkin yaklaşımlar geliştirmek durumunda kaldığımız bir yılı tamamladık.
2015 senesi, makro ekonomik ve politik açıdan bakıldığında, mutlaka dikkatle takip edilmesi gereken gelişmelere sahne oldu. Sektörümüzü, dolayısıyla bizi etkileyecek bu gelişmelere karşı en doğru kararları almak bizlerin görevidir.
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, böylesi bir ortamda dahi, işimizi en iyi şekilde yaptık, sigortalılarımızı yalnız bırakmadık, yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın menfaatlerini koruduk. Aynı gayretlerin bu sene içerisinde gösterileceğinden kuşku duymuyorum.
Sözlerimi bitirirken, 2016 yılının tüm Anadolu Sigortalılar için başarı, refah ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.
Saygılarımla,
Musa Ülken Genel Müdür
maksimumbiz | 01
  Sektörel rekabeti yoğun şekilde hissettiğimiz, yasal düzenlemelere ve yeni gelişmelere karşı hızlı ve
etkin yaklaşımlar geliştirmek durumunda kaldığımız bir yılı tamamladık.   1   2   3   4   5