Page 11 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2015
P. 11

 Anadolu Sigorta’nın
Kredi Notu: AA+
ULUSLARARASI KREDI DERECELENDIRME KURULUŞU FITCH RATINGS, ANADOLU SIGORTA’YI ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZEYDE YATIRIM YAPILABILIR KATEGORISINDE DEĞERLENDIREREK, ULUSLARARASI NOTUNU “BBB-”, ULUSAL NOTUNU DA “AA+” OLARAK AÇIKLADI. NOTLARA ILIŞKIN GÖRÜNÜMLERI DE AÇIKLAYAN FITCH RATINGS NOT DÜZEYLERINI DENGELI ANLAMINA GELEN “STABIL” OLARAK BELIRLEDI.
  Uluslararası kredi derece- lendirme kuruluşu Fitch Ratings, Anadolu Sigorta’yı uluslararası ve ulusal
düzeyde yatırım yapılabilir katego- risinde değerlendirerek, uluslara- rası notunu “BBB-”, ulusal notunu da “AA+” olarak açıkladı. Notlara ilişkin görünümleri de açıklayan Fitch Ratings not düzeylerini den- geli anlamına gelen “Stabil” olarak belirledi.
Firma tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konu-
su derecelendirmenin Anadolu Sigorta’nın sektöründeki öncü pozisyona işaret ettiği vurgulanır- ken, Anadolu Sigorta’nın sermaye yeterliliği, reasürans koruması ve karlılık alanlarındaki güçlü duruşu- na dikkat çekildi.
Türk sigorta sektörüne yabancı sermaye girişi sonrasında, rekabet koşullarının arttığı ancak Anadolu Sigorta’nın bu gelişmeye karşı, ken- di rekabetçi yapısını ve pazar payını korumayı başardığı vurgulanan açıklamada, Anadolu Sigorta’nın sermaye seviyesinin yeterli ve rating notu ile uyumlu olduğu ifade edildi.
Anadolu Sigorta’nın sermaye düzeyinin temkinli ilerleyen reasü- rans programı ile desteklendiğinin altı çizilen açıklamada, Anadolu Sigorta’nın 2013 ve 2014 yılı kârlılık rakamlarına da değinildi.
Konuyla ilgili görüşlerini dile geti- ren Genel Müdürümüz Musa Ülken,
Anadolu Sigorta’nın, kendisini ulus- lararası rekabet koşullarına göre hazırladığını ifade ederek, küresel saygınlığı olan bir kredi derecelen- dirme kuruluşu tarafından değer- lendirilmenin, Türk sigortacılık sektörü açısından da, yeni bir kalite anlayışını beraberinde getireceğini düşündüğünü söyledi.
Açıklanan kredi notunun Anado-
lu Sigorta’nın sektöründeki güçlü konumunu ve sermaye yeterlilik düzeyinin düzenli seyrini teyit etti- ğini vurgulayan Genel Müdürümüz Musa Ülken şirketin, bu kapsamda sigortalı, hissedar ve yatırımcıları- nın menfaatini en iyi şekilde koru- mak amacıyla finansal yapısını güçlü tutmaya devam edeceğinin altını çizdi.
         maksimumbiz | 9
 
   9   10   11   12   13