Page 23 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2015
P. 23

   Türkiye İş Bankası Müzesi, bankanın 1924 yılındaki ku- ruluşundan bugüne, iktisadi, sosyal, kurumsal gelişimine
ait verilerin bir araya getirildiği, korunduğu ve toplumsal paylaşıma açıldığı Türkiye’nin en önemli kurum tarihi müzelerinden birisidir.
Müze, öncelikli olarak Türkiye
İş Bankası’nın kurulduğu günden bugüne, gerek kendi geçmişine, gerekse Türkiye’nin ekonomik gelişimine tanıklık eden tüm müze bankacılık ve kurumsal yapı ile ilgili belgelerin, bankacılık gereçlerinin, iletişim araçlarının, fotoğrafların, resimlerin, reklam ve promosyon malzemelerinin, filmlerin güvenli bir ortamda saklanması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması işlevini üstlenmektedir. Ancak müzede ara- larında Şirketimizin de bulunduğu iştiraklere ait eserler de sergileni- yor.
MÜZE BİNASI HAKKINDA
Günümüzde İş Bankası Müzesine ev sahipliği yapan olduğu bina, 1890 yılında yaptırıldı. 1927’de Türkiye İş Bankası’nın İtibar-ı Milli Bankası ile birleşmesiyle Yenicami’deki bina İş Bankası’na devredildi. 1928 tarihin- de bina, İş Bankası İstanbul Şubesi olarak hizmet vermeye başladı.
İstanbul’da diğer şubelerin açılmaya başlamasından bir süre sonra 1950’li yıllarda Yenicami Şubesi adını aldı ve dört katlı hale getirildi. 2004 yılına kadar banka şubesi olarak kullanılan bina, aynı yıl orijinaline dönüştürüle- rek üstteki iki kat kaldırıldı.
2005 yılında binanın Türkiye İş Bankası Müzesi olarak açılması için çalışmalar başladı. Binanın banka şubesi olarak kullanılmaya başladığı dönemlerdeki orijinal yapısına ait sabit mobilyalar ve detaylar oldu- ğu gibi muhafaza edilerek, müze işlevinin gerektirdiği iklimlendirme, güvenlik ve aydınlatma sistemleri
eklendi. Bodrum katta bulunan Ana Kasa ve Kiralık Kasa Daireleri ser- gilemeye açılmak üzere düzenlendi, arşiv olarak kullanılan depolardan biri koleksiyonların saklanması için hazırlanırken, diğeri müze toplan- tılarının ve film gösterimlerinin gerçekleştirilmesi için 50 kişilik bir salona dönüştürüldü.
Binanın giriş katı, banka şubesi kullanımına tamamen sadık kalına- rak bankoları ve kasalarıyla sergi alanı olarak tasarlandı. Güvenlik odası danışma, amir odası ise kitap ve hediyelik eşya satış mağazası olarak yeniden kurgulandı.
 maksimumbiz | 21
    21   22   23   24   25