Page 25 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2015
P. 25

Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası
 Yalova Şubesi
  Şube Müdürü Serkan Ozlu
  BANKALARIN SIGORTA UYGULAMALARI, MÜŞTERI SADAKATININ VE VERIMLILIĞININ ARTIRILMASINA, DIĞER BANKACILIK ÜRÜNLERI IÇIN SATIŞ FIRSATI YARATMASINA, KREDI TEMINATLARININ KUVVETLENDIRILMESINE VE KOMISYON GELIRLERININ ARTIRILMASINA SAĞLADIĞI KATKILAR DOLAYISIYLA YOĞUN REKABET ORTAMINDA HER GEÇEN GÜN HIZLA GELIŞMEKTEDIR.
 Bu rekabetçi ortamda banka sigortacılığı alanında ancak fark yaratan kurumlar piyasada öne
çıkabilmektedir. Artık sadece iyi fiyat- lama tek başına yeterli bir ayrıcalık yaratmamaktadır.
Başarılı bir banka sigortacılığı uygulaması için bence en önemli ilk kriter; banka ve sigorta Şirketinin ban- ka sigortacılığı hedefleri ve vizyonu ko- nusunda istekli ve hemfikir olmasıdır. Bugün, bankamız ve Anadolu Sigorta arasındaki güçlü etkileşimin temel dayanağının, bu ortak hedef ve vizyon konusundaki inanç birliği olduğuna inanıyorum. Banka satış kadrolarının üretilen primlerden gelir elde edebil-
mesinin sağlanması, şubelerimizde sürekli sigorta uzmanlarının mesaide bulunuyor olması, şubelerimize online sistemde sigorta poliçesi sorgulama ve düzenleme imkanı veren ekranların devreye alınması gibi uygulamalar,
bu ortak hedef ve vizyonun sağladığı, hayatımızı kolaylaştıran kazanımlardır aslında. Cumhuriyetimizin en önemli markaları arasında yer alan Türkiye
İş Bankası ve Anadolu Sigorta’nın yol hikayesinde bir çok yenilik ve başarıyı tecrübe etmeye devam edeceğimize inanıyorum.
Bize sürekli ilham veren işbirliğimi- zin her geçen gün gelişmesi dilekle- rimle...
Karma/Bursa Bölge
Yalova 23
İşbirliği, vizyon, tecrübe
 Şube Tipi
 Şube İli/İlçesi
 Şube Çalışan Sayısı
 Banka sigortacılığını sizce en iyi ifade eden üç kelime
        maksimumbiz | 23
 


   23   24   25   26   27