Page 27 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2015
P. 27

 Türkiye İş Bankası
Buca Şubesi
 BANKA SIGORTACILIĞI, BANKALAR ILE SIGORTA ŞIRKETLERININ IŞBIRLIĞI ÇERÇEVESINDE, SIGORTA ÜRÜNLERININ BANKA DAĞITIM KANALLARI KULLANILARAK BANKA MÜŞTERILERINE SUNULMASIDIR. SIGORTA ACENTELERI, SIGORTA ÜRÜNLERINI KENDI IMKÂNLARI ILE SINIRLI KITLELERE ULAŞTIRIRKEN, BANKALAR YAYGIN ŞUBE VE MÜŞTERI AĞLARINI KULLANARAK GENIŞ KITLELERE SIGORTA ÜRÜNLERINI TANITIR VE SATIŞINI GERÇEKLEŞTIRIR.
Bankalar, müşterilerine sunduk- ları sigorta ürünleri ile hem müş- teri sadakatini ve verimliliğini
sağlamakta hem de kredi teminatının güçlendirilmesi yanında komisyon gelirleri elde etmektedir.
Bankamızın NAR uygulamasının geliş- tirilmesi sonucunda, müşterilerimizin sigorta ihtiyacını belirleme, doğru ürün sunma, hızlı poliçelendirme ve tahsil imkânına kavuşturmuştur. Bu- gün bankamız, sigorta poliçesini çok kısa zamanda oluşturmakta, primini tahsil etmekte, müşteriye teslim ede- bilmektedir. Ayrıca, poliçenin izlenme-
si ve yenilemelerinin takip edilmesine de büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Sigorta şirketlerinin şubelerimizde görevlendirdikleri uzmanların ürün bilgisi, iş yapma becerisi ve isteği, banka çalışanlarının sigorta ürünle- rini satışını gerçekleştirmekte büyük destek olmaktadır. Banka çalışanla- rına üretimden gelir elde etmelerini sağlanması da sigorta ürünlerinin satışına ivme kazandırmaktadır. Yakın gelecekte, sigorta şirketlerinin toplam prim üretiminin içindeki banka sigor- tacılığı payının gözle görülür ölçüde artacağı muhakkaktır.
Karma / İzmir II. Bölge
İzmir / Buca
21
Sadakat, Verimlilik, Komisyon
   Şube Müdürü Ata Yapşık
   Şube Tipi
  Şube İli/İlçesi
  Şube Çalışan Sayısı
  Banka Sigortacılığını İfade Eden Sizce 3 Kelime
   maksimumbiz | 25
 

   25   26   27   28   29