Page 12 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 12

  GÜNDEM
2018 YILININ İLK SEKİZ
AYINDA 3,7 MİLYAR TL
PRİM ÜRETİMİ
2018’IN ILK SEKIZ AYINDA 3,7 MILYAR TL PRIM ÜRETIMI GERÇEKLEŞTIREN ANADOLU SIGORTA, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMINE GÖRE PRIM ÜRETIMINI YÜZDE 24 ORANINDA ARTIRDI.
2018 yılına üretim ve kârlılık alanın- da güçlü başlayan Anadolu Sigorta, performansını ağustos ayı sonu itibariyle de devam ettirdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre prim üretimini yüzde 24 oranında artıran Anadolu Sigorta, açıklanan resmi sonuçlara göre kara araçları, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, makine kırılması, hava araçları sorumluluk ve genel sorumluluk branşlarında sektör lideri olarak konumlandı.
Büyüme Oranlarıyla Dikkat Çektiler
Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branşlar sırasıyla; 1.021.723.276 TL ile “Kara Araçları Sorumluluk”, 668.885.984 TL ile “Kara Araçları ”, 664.413.179 TL ile “Yangın ve Doğal Afetler ” ve 495.192.962 TL ile “Hastalık-Sağ- lık” oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; “Hava Araçları” yüzde 72,6, “Nakliyat” yüzde 42,1, Genel Sorumluluk %41,4 “Mühendislik” yüzde 32,7, Makine Kırılması yüzde 39,7 ve “bü- yüme performansıyla en dikkat çeken branşlar arasında yer aldı.
Hava araçları,
nakliyat, genel sorumluluk ve
mühendislik büyüme performanslarıyla en dikkat çeken branşlar arasında.
  01.01.2018 - 31.08.2018 DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ BRÜT PRİM ÜRETİMİ
 KAZA
HASTALIK/SAĞLIK
KARA ARAÇLARI
HAVA ARAÇLARI
SU ARAÇLARI
NAKLİYAT
YANGIN VE DOĞAL AFETLER
GENEL ZARARLAR
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK
GENEL SORUMLULUK
KREDİ
KEFALET
FİNANSAL KAYIPLAR
HUKUKSAL KORUMA
HAYAT DIŞI TOPLAM
HAYAT
GENEL TOPLAM
08.2018
92.054.055
495.192.962
668.885.984
27.972.171
67.952.420
73.231.857
664.413.179
375.726.664
1.021.723.276
17.491.722
168.371.014
2.039.938
1.235.019
18.410.290
6.507.582
3.701.208.133
0
3.701.208.133
07.2018
82.573.058
471.861.513
588.831.144
24.067.307
60.549.293
65.394.918
579.531.869
345.294.254
874.626.175
16.167.666
140.906.828
2.039.938
1.200.024
17.221.478
6.387.502
3.276.652.966
0
3.276.652.966
08.2017
102.054.141
371.372.053
616.038.852
16.203.901
50.610.243
51.524.160
530.075.162
276.177.189
812.145.813
16.046.836
119.106.041
1.456.526
0
16.558.895
6.338.357
2.985.708.168
0
2.985.708.168
Değişim(%) 08.18-07.18
11,5
4,9
13,6
16,2
12,2
12,0
14,6
8,8
16,8
8,2
19,5
0,0
2,9
6,9
1,9
13,0
13,0
Değişim(%) 08.18-08.17
-9,8
33,3
8,6
72,6
34,3
42,1
25,3
36,0
25,8
9,0
41,4
40,1
11,2
2,7
24,0
24,0
10 MAKSİMUMBİZ
   10   11   12   13   14