Page 29 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 29

ANADOLU SİGORTA TAMAMLAYICI
SAĞLIK SİGORTASI İLE ULAŞILABİLİR
ÖZEL SAĞLIK GÜVENCESİ
ANADOLU SIGORTA, TAMAMLAYICI SAĞLIK SIGORTASI, UYGUN PRIM ÖDEMELERI, GENIŞ TEMINAT VE
ANLAŞMALI KURUM AĞI ILE SAĞLIK PROBLEMLERINI, BÜTÇE DOSTU ÖDEMELERLE TEMINAT ALTINA ALIYOR. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU’NUN (SGK) KARŞILADIĞI GENEL SAĞLIK SIGORTASINI TAMAMLAYICI NITELIKTEKI ÜRÜNÜ, DOĞUM VE TÜP BEBEK TEDAVISI GIBI EK TEMINATLARLA GENIŞLETMEK DE MÜMKÜN.
Her bütçeye uygun prim tutarıyla, SGK anlaşmalı hastanelerde tamamen üc- retsiz muayene ve tedavi imkânı sunan
Anadolu Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, doğum ve tüp bebek tedavisi gibi ek teminatlar- la da ihtiyaca göre genişletilebiliyor. Diğer tüm güvenceler gibi sağlık sigortasının da çok önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, Tamamla- yıcı Sağlık Sigortası’nın herkese özel sağlık hiz- meti alma imkânı sunduğunun altını çizdi. Oğuz ürünle ilgili şu bilgileri verdi: “Kuşkusuz sağlık en önemli varlığımız. Dolayısıyla sağlık güvencesini, uygun bütçeler ile sunduğumuz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde, daha çok insan için de ulaşılabilir kılıyoruz.”
“Sağlık Sigortası Bilincinin Artmasını Sağlayacak’’
Sağlık sigortası bilincinin Türkiye’de henüz istenen seviyede olmadığına işaret eden Metin Oğuz, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
gibi ulaşılabilir ürünlerin bu bilincin artmasına fayda sağlayacağını belirtti. Oğuz şöyle devam etti: “Son bir yılda prim artışı ve sigortalı sa- yısının artışında sektörde dinamizm sağlandı. Bu hareket, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın bu bilince katkısının en somut örneği olarak gösterilebilir. SGK tarafından karşılanacak tedavi masraflarının, yasal çerçeve içerisinde sigortalının ödemesi gereken fark kısmının özel şartlar dahilinde karşılandığı Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi, sigor- talılara hiçbir ücret ödemeden anlaşmalı özel hastanelerden hizmet alma fırsatı veriyor. Öte yandan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndaki genişletilebilen teminatlar pek çok ihtiyacı karşılama imkânı da sunuyor. Tüp bebek sahi- bi olmak isteyen sigortalılarımız ek prim öde-
yerek poliçelerine ilgili teminatı ekleyebilirler. Bu durumda, poliçenin geçerli olduğu süre içinde gerçekleşecek tüp bebek tedavisine ilişkin giderler, SGK’nın ödeme şartları doğrul- tusunda, bu teminatın kullanılması için özel
olarak anlaşma yapılmış olan sağlık kurumla- rında karşılanır. Doğum teminatı da TSS poli- çeleri kapsamında sigortalıların isteğine bağlı olarak belirlenmiş olan ek primin ödenmesiyle birlikte poliçelere eklenebilmektedir.”
 MAKSİMUMBİZ 27


   27   28   29   30   31