Page 31 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 31

 ETA SİGORTA İstanbul
Grup olarak 20 yılı aşkın süredir sigorta sektörüne hizmet
vermekteyiz.
Anadolu Sigorta ile ilk defa ne zaman çalışma-
ya başladınız?
Eta Sigorta olarak 2017 yılından bu yana Anadolu
Sigorta ile çalışıyoruz. Ancak firma ortaklarımız
2006 yılından beri Anadolu Sigorta ile çalışıyorlar.
Kaç yıldır sigorta sektöründe hizmet vermektesiniz?
nedeniyle tasarruf kavramının ve dolayısıyla RİSK-SİGORTA ilişkisini güçlendirmek ge- rektiğine inanıyoruz. Tasarruf mefhumunu daha temelde insanlarımıza izah etmeli ve sigorta kavramını ülkemizdeki vatandaşlara çok erken yaşlarda anlatıp bunu bir kültür haline getirmeliyiz.
Diğer meslektaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz?
Gelecekte sektörümüzün dijitalleşmesi ile beraber acenteler açısından olumlu/olum- suz gelişmelere şahit olacağımızı düşünüyo- ruz. Lakin bu süreçte acenteler, hazırlıksız yakalanmamalı, gelecek nesillerin sigorta satın alma alışkanlıklarına adapte olmak
için gerekli eğitimleri (hem sigorta şirketleri hem de acente) alıp eksiksiz olarak eğitim ve bilgilerini sahaya aktarmaya çalışmalılar.
Sigorta sektörünün gidişatını kısaca değerlendirir misiniz?
Ülkemizin içinde olduğu ekonomik süreçler
ACENTELERİMİZ
   MAKSİMUMBİZ 29


   29   30   31   32   33