Page 32 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 32

 ACENTELERİMİZ
  EGEDOĞA
SİGORTA İstanbul
Kaç yıldır sigorta sektöründe hizmet vermektesiniz?
21 yıldır sigorta sektörüne hizmet veriyoruz.
Anadolu Sigorta ile ilk defa ne zaman çalış-
maya başladınız?
1997 yılından Ekim 2016 tarihine kadar
Anadolu Sigorta şirketinin kurumsal acenteliğinde, Ekim
2016 tarihinde bu yana kendi acenteliğimde
devam ediyorum.
Sigorta sektörünün gidişatını kısaca de- ğerlendirir misiniz?
Son aylarda döviz kurlarında ki hızlı artış
ile ekonomideki olumsuzluklar, maliyetle- rin yükselmesi ile birlikte birçok sektörü de olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz gelişmeden sigorta sektörü de payını alıyor. Kısa vadede hedeflenen orandan daha az bir büyümenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz.
Diğer meslektaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz?
Mesleği sevmeleri, kendilerini sürekli geliştirmeleri, sabırlı olmaları, etik kurallara uymaları, dürüst olmaları, işin tekniğini öğrenmeye çalışmaları, hasar anında empati kurup kendilerini müşterinin yerine koyma- ları, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine etik kurallar dışına çıkmadan ivedi olarak yanıt vermelerini öneriyorum.
 30 MAKSİMUMBİZ


   30   31   32   33   34