Page 34 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 34

 TÜRKIYE IŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası
Bankalar Caddesi Şubesi
HÜSEYİN TURFANDA
Başarı bizim için
her müşteride bir sigorta ürünümüzün
olması anlamına geliyor.
 Şube Unvanı
Bankalar Caddesi/BATMAN
Şube Tipi
Karma Şube
Şube İli/İlçesi
Batman
Şube Çalışan Sayısı
12
Banka Sigortacılığını en iyi ifade eden 3 kelime
Güven, İhtiyaç, Pazar
Anadolu Sigorta’nın şubeniz için anlamı
Kardeş, İş ortağı, Katma Değer
Sigorta satışının ana unsurları / temel unsurları
Güven, inandırıcılık, ihtiyaç hissettirme, sağlanan teminatlar, risk doğduğunda kişinin yanında olduğumuzu hissetmesi, fiyat.
Banka çalışanları nezdinde sigorta farkındalığı nasıl oluşur?
Hedef ve vizyon birliği, iş birliği, iletişim kolaylığı, motivasyon ve ödüllendirme.
Şubenizin sigortacılık alanında gelmek istediği nokta nedir?
Her müşteride bir sigorta ürünümüzün sahipliği.
Banka Sigortacılığı hakkında okuyucuya iletmek istediğiniz mesaj nedir?
Yaşam boyu güvence.
Gelecekteki banka sigortacılığı hakkında görüşleriniz nelerdir?
Sigorta ürünü sayesinde yeni müşteriler ile temasa geçilebildiği
gibi mevcut müşterilerde de ilişkinin daha güçlenmesi sağlanıyor. Gelişen teknoloji ile müşteri ağımıza hızlı ulaşım, sigortacılığın kasko, trafik ve DASK gibi ürünlerin çok ötesine gitmesi ve yaşadığımız dünya düzeninde geleceğe dair belirsizliklerin artıyor olması nedeniyle sigorta her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu doğrultuda banka sigortacılığı da daha da gelişmeye devam edecektir.
     32 MAKSİMUMBİZ
   32   33   34   35   36