Page 33 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 33

 DANIŞMEND
SİGORTA Samsun
ğerlendirir misiniz?
Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu günü- müz dünyasında sigorta şirketlerinin ve acentelerin paralel olarak dijitalleşmesinin gerekliliği her geçen gün kendini daha çok hissettiriyor. Bu bağlamda sektörde varlığını koruyup devam ettirmek isteyen herkesin dijital platformlara kaynak ayırması kaçı- nılmaz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu alana yatırım yapan acenteler ayakta kalmaya devam edeceklerdir.
Diğer meslektaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz?
Az öncede dediğim gibi dijitalleşme nokta- sında acentelerin öngörülerini geliştirmeleri ve bu konuda mutlak suretle aksiyon alma- ları gerektiğini düşünüyorum.
Kaç yıldır sigorta sektöründe Sigorta sektörünün gidişatını kısaca de-
hizmet vermektesiniz?
2005 yılından beri sektör- deyiz. Kurucumuz Hürcan Aral,
1995 yılından beri masanın her iki tarafında da bulun-
muş bir sigorta profes- yonelidir. Sigorta şirke-
ti tarafında da bölge yöneticiliği yapmış ve
daha sonra bugünkü yapımızın temellerini
atarak Danişmend Sigorta’nın kurucusu
olmuştur.
Anadolu Sigorta ile ilk defa ne zaman çalışmaya
başladınız?
Şirketimize ilk poliçemizi 2012 yılında kestik.
  MAKSİMUMBİZ 31
   31   32   33   34   35