Page 3 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 3

                  Değerli Anadolu Sigortalılar,
Sevgili Anadolu Sigortalılar,
YÖNETİMDEN
YÖNETİMDEN
  Sözlerime şirketimizin kurumsal yayını olan Maksimum Biz dergisinde, ilk yazımı
2018 yılının ilk yarısı genel ekonomik koşullar açısından olumlu geçmedi. Her ne kadar
kaleme alıyor olmaktan duyduğum heyecanı ifade ederek başlamak istiyorum. Bu
2017 yılı ekonomik büyüme açısından yüksek bir orana işaret etse de siyasi ve ekonomik
vesileyle, hayatının 38 yılını Anadolu Sigorta’ya vakfeden Sayın Musa Ülken’e çok değerli
beklentiler piyasaları olumsuz etkiledi. Kur artışlarına, faiz ile cevap verilmesi gecikince katkılarınkduar/nfadizodlaeynı gtesşieokldkuükrçeadyiyuokar;rıkyeançdıkistıi.nBeuhduöznuermludve, bsialağnlıçkolısbuirbeümyüekkölilçliküdeöbnoermç iolan diliyorumş.irketler zorlanmaya başladı. Bu olumsuz koşullara rağmen sigorta sektörü büyümesini
2 0 1 7 s y ü ı l ı r n d ı ü n r b d ü u . i l 2 k 0 s 1 a 8 y y ı s ı l ı ı n n a d a ü , r e s t i g i m o r v t e a k s a e r k l ı l t ı k ö r a ü l a n n ü ı n n d g a e g ç ü e ç n l ü y b ı l a ı n ş a l a i y l i a ş n k i ş n i r b k e i r t i d m e i ğ z e p r e l e r f n o d r mi r ma n e s y ı n i ı yılın ikinci yarısında da devam ettirdi. 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle toplam prim üretimimiz
hep beraber yapalım. Bildiğiniz üzere sigortacılık sektörünün performansı,
bir önceki yıla göre %24 oranında artarak 3,7 milyar TL oldu. Resmi sonuçlara göre,
makroekonomik ortamla doğrudan ilişkilidir. Ülkemiz 2016 yılını zorlu makroekonomik
şirketimiz, kara araçları, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, makine
gelişmelerin cereyan ettiği bir ortamda tamamladı. Özellikle, bölgemizde yaşanan
kırılması, hava araçları sorumluluk ve genel sorumluluk branşlarında sektör lideri oldu.
bazı siyasi gelişmelerin ekonomik sonuçlar doğurmaması kaçınılmazdı. Bu olumsuz
ortam kısmen 2017 yılına sarkacaksa da önümüzdeki dönemde daha iyi bir ekonomik
Yılın son çeyreğine girerken, başarılı performansımızın yanında ödüllerimize de yenilerini
performans öngörüyoruz.
ekledik. 2017 Yılı Faaliyet Raporumuz, dünyanın önde gelen yarışmalarında 4 ödül kazandı.
İlginç bir şekilde, bu olumsuz koşullara rağmen geçtiğimiz yıl sektörümüz büyümesini
güç oldu.
ABD’de iletişim profesyonellerini bir araya getiren önemli organizasyonlardan İletişim
güçlü şekilde sürdürdü. Bu koşullarda sektörümüzde prim üretimi %30 arttı. Özellikle,
Profesyonelleri Ligi (LACP)’de Sigortacılık Kategorisinde Altın Ödül, tüm kategoriler EMEA
kara araçları sorumluluk branşındaki yüksek oranlı büyüme, bu artışın arkasında ana itici
sıralamasında En İyi Rapor Kapağı ile Altın Ödülü, Annual Report Competition (ARC)’de En
İyi Başkan Mesajı Onur Ödülü ve İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Yıllık Rapor Tasarımı
Bu rakamlar sigortacılık sektörünü pozitif ayrıştıran güçlü yapısal temellerin var
Ödülleri (IADA)’da En İyi Faaliyet Raporu Gümüş Ödülü’nü kazandık.
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, özellikle kur artışının, sektörümüz üzerine olumsuzSbiigroerttkaisSi eokldtuöğrüunudedDa iyjaitdasllıeyşameayDızö. nYeamygiınlığı nedeniyle bu etkinin en çok hissedildSiğigiobrtansşelaktröınrübnadşeındijaitaoltleoşsmigeonrintaölanreımgeinliynoar.tması sonucu değişen iş dinamikleri
D o l a y s ı s e ı b y e l a b , i y m l e a , l ş i y i r e k t e a t l r e t r ı ş b l a u r d ı me ğ ı z i ş , i mg e e n a e y l a e k n u f l y a d s u y r o m n a u k n i ç o i r n a ç n a ı n b d a a h n a r f c a ı r y k o l r ı . b A i n r a o d r a o n l u d S a i g o r t a olarak, dijital dünyadaki yenilikçi uygulamalarımızla fark yaratırken, insurtech kavramını
şekillenebilmektedir. Sektörümüz, bu maliyet artışlarını ürün fiyatlarına doğrudan
yaygınlaştırmak için sektörümüzle ilgili sürdürülebilir projelere katkıda bulunuyoruz. Bu
yansıtamamakta, artışlar belirli bir süreye yayılmaktadır. Bu nedenle, karlılığımız da
doğrultuda Astart programımızı hayata geçirdik. Bu programı, yeni ürün ve hizmetler
dönemsel olarak farklılık gösterebilmektedir.
sunarak “Dijital Sigortacılık” dünyasına sürdürülebilir katkı sunacak erken aşama teknoloji iş fikirlerinden, yatırım almış iş fikirlerine kadar pek çok girişimi desteklemek için başlattık.
Sevgili Anadolu Sigortalılar;
Fikri olan ama bu fikrini tek başına hayata geçiremeyen, özellikle genç girişimcileri
Anadolu Sigorta olarak 2016 yılını, yüzde 24,19 prim artış oranı ile yaklaşık 4.5 milyar
buluşturmak için Kolektif House’da, AStart programı kapsamında, İş Bankası Work Up iş
TL üretim seviyesinde tamamladık. Pazar payımız yüzde 12,67 oldu. Prim üretimi
birliğiyle Dijital Sigorta Girişimcilik Yarışması düzenledik. Kazanan projeleri, büyümelerini
sıralamamıza bakıldığında; 1 milyar 475 milyon lira ile trafik branşı birinci, 899.4 milyon TL
hızlandırmak için ihtiyaç duydukları alanlarda destek bulabilecekleri bir program olan İş
ile kasko branşı ikinci, 755.9 milyon TL ile Yangın ve Doğal Afetler branşı üçüncü sırada
Bankası Workup Programı katılım bileti ile ödüllendirdik.
araçları sorumluluk branşındaki yüksek oranlı büyüme, bu artışın arkasında ana itici güç oldu.
gelmektedir.
Şirketimiz 2016 yılında toplam prim üretiminde 2. sırada yer alan şirketimiz, “Kara
Dijital sigortacılık alanındaki çalışmalarımız Astart’la bitmiyor. Müşterilerimizi “Dijital
Araçları”, “Kaza”, “Su Araçları”, “Nakliyat”, “Yangın ve Doğal Afetler”, “Genel Sorumluluk”
Sigortacılık” dünyasına davet edecek, sigortacılık ürün ve hizmetleri ile sürdürebilir bağ
branşlarında ilk sırada yer aldı.
kurduracak; gündelik hayatı kolaylaştıran yeni fikirler bulmak için, geçtiğimiz yıl ilkini Şirketdiümziezninle2d0iğ1im7 yizılAınndaaddolauaSnigaohrteadHeafci,katrhlıolınkevtekipnrliğminüinrbeutimyılinikiinacyinsıinpiodtüazdeanliyoruz.
buluştura24nsaüartdsüürrüelceebkiliertbküinyliüğmimeizd1ir7.-F1a8aKliyaesıtmle’driam“iMzi,oybailtSıriıgmorctıalacrılıımk”ızte,çmaalısşıaylnalaGreımneızl ve
müşterileMrüimdüizrlbüğaüşmtaüozldmeagkerüçzeekrleşteücmekp. aydaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak
şekilde sürdüreceğiz.
Değerli Anadolu Sigortalılar,
Önümüzdeki dönemde birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inandığım,
Anadolu Sigorta olarak, sürekli kendini yenileyerek, değişen çağın insanına ve
acentelerimize, Türkiye İş Bankası şubelerine ve çalışanlarımıza içten teşekkürlerimi
sunarım.
ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunma hedefiyle kâr etmeyi başaran güçlü
ve köklü bir şirketiz. Bu sayede özellikle kriz dönemlerinden her zaman daha da
güçlenerek çıkmayı biliyoruz.
Başarılarla dolu, ülkemiz ve hepimiz için huzurlu bir yıl olmasını dilerim.
2018’in son çeyreğine üretim ve karlılık alanında güçlü girdik.
2019 yılından da umutluyuz.
Sevgi ve saygılarımla...
İlhami Koç
Genel Müdür
Başarı ve mutluluk dileklerimle...
İlhami Koç
Genel Müdür
MAKSİMUMBİZ 1
 Olumsuz koşullara rağmen
Sigorta sektöründe
dgijeitçatlilğeişmieznyinıl
ösnekmtiönriünmarützması
sobnüuycüumdesğiinşiegnüişçlü
dinamikleri sebebiyle,
şekilde sürdürdü.
şirketler bu değişime
Bu koşullarda
ayak uydurmak için
sektörümüzde
çaba harcıyorlar.
prim üretimi %30 arttı. Özellikle, kara   1   2   3   4   5