Page 58 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 58

 AJANDA
 Kitap
   Maksat Samimiyet
Oscar Wilde (1854-1900): İrlandalı dâhi yazar, Victoria dönemin- de edebi zekâsı, ince alaycılığı ve sıra dışı yaşantısıyla 19. yüzyıl estetizm hareketinin Britanya’daki en tanınmış temsilcisi haline geldi. Şiir, öykü ve oyunlarının yanı sıra Dorian Gray’in Portresi adlı romanıyla ün kazandı. Dönemin katı ahlak anlayışının sonucu olarak cinsel yönelimi nedeniyle yargılanıp iki yıl hapse mahkûm edildi. Reading Zindanı Baladı adlı şiir kitabını ve ölü- münden sonra De Profundis adıyla yayımlanan uzun mektubu bu sırada yazmıştır. İlk kez 14 Şubat 1895’te Londra’daki St James Tiyatrosu’nda sahneye konan Maksat Samimiyet, 19. yüzyıl İngiliz tiyatrosunda nükte ve
zekâya dayalı yeni komedi türünün en başarılı örneği kabul edildi.
Oyun görünüşte önemsiz ayrıntılar üzerinde durmakla birlikte Victoria döneminin ikiyüzlülüğünü acımasız- ca sergiler. Oscar Wilde özgürlüğe kavuştuktan üç yıl sonra Paris’te yoksulluk içinde öldü.
İlk Baskı Yılı: 2018 Sayfa Sayısı: 104 Dil: Türkçe
İş Dünyasında Ezberbozanlar
Sir Richard Branson, Arianna Huf-
fington, Jamie Oliver...
Bu kitabın temel malzemesi, etkileri
tüm iş dünyasında hissedilmiş, ez-
berleri bozmuş 30’dan fazla yenilikçi
liderle yapılmış doğrudan görüş-
melerdir. Yenilikçi liderler ve büyük
şirketler, iş dünyasının geneli için
daimi bir esin kaynağıdır. Onları ba-
şarıya götüren yol, büyük hedeflere
ulaşmanın mümkün olduğu inancını
aşılar ve bunun nasıl gerçekleştiri-
lebileceğini gösteren pratik örnekler sunar. Ezberbozanlar, bu kategoride yer alan 31 etkili yenilikçi liderin yolculuklarını gözleri- mizin önüne sererken şu soruları gündeme getiriyor: Niçin büyük yatırımların lokomotifi genellikle bu tarz liderler oluyor? Herkese esin kaynağı olan bu insanları birer rol-model haline getiren nedir? Kuruluş aşamasından başarıya giden güzergâhların ortak özellikleri, çıkartılabilecek genel dersler var mıdır?
  İlk Baskı Yılı: 2018 Sayfa Sayısı: 244 Dil: Türkçe
  Gösteri
Bolşoy Balesi Gösterimleri: Coppelia
Swanhilda nişanlısı Franz’ın her gün balkonda kitap okuyan Coppélia'dan bü- yülendiğini fark eder. Coppelia göründüğü gibi değildir ve Swandilha, iki aşkından da uzaklaşmaya çalışan Franz’a unuta- mayacağı bir ders vermeye karar verir. Bolshoi'un eşsiz Coppélia prodüksiyonu, cömert bir kadın kahraman, gözü dışarıda olan çocuksu bir nişanlı ve eski bir oyun- cakçıyı içeren bu coşkun komedinin orijinal 19. yüzyıl koreografisini yeniden sergiliyor. Yer: Zorlu PSM (Canlı Değildir)
Tarih: Coppelia – 4 Kasım
Don Kişot – 16 Aralık
La Sylphide – 3 Şubat
Fındıkkıran – 27 Şubat
Uyuyan Güzel – 24 Mart
    56 MAKSİMUMBİZ
   56   57   58   59   60