Page 37 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 37

inceleme
eski alışkanlıkları değiştirecek
YEnİ Bİr prOjE...
Geçen sAyımızDA, AnA hATlArıylA AnlATTığımız ve perFormAns TAkibinDe yeni bir Dönem olArAk ADlAnDırılAn “kurumsAl kArne” uyGulAmAsı, ArTık AnADolu siGorTA’nın GünDeminDe...
Bu sayımızda şirketimizde kurumsal karne kapsa- mında neler yapıldığını ve kurumsal karne uygulama- sının Anadolu Sigorta’da nasıl bir perspektif ile hayata geçirileceğini anlatacağız.
Şirketimizde konuyla ilgili çalışma- lar, mayıs ayında başlayan ve süre- cin nasıl idare edileceğini özetleyen “Kurumsal Performans Sistemi Yönetimi” projesi kapsamında ilerli- yor. Genel Müdürümüz Musa Ülken ve I. Genel Müdür Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu’nun sponsorluğunda ilerleyen proje, Hay Group firmasın- dan alınan danışmanlık ile Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığımız ta- rafından yürütülüyor. Projenin diğer önemli paydaşları; Yönetim Rapor- laması Müdürlüğümüz ve Kurumsal Mimari Müdürlüğü ile proje ekibinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz.
Zira çağdaş yetenek yönetimi anlayışı, insan kaynakları ve süreç yöneticilerimizin yapılan işlerin niteliklerine ve stratejilere tam anlamıyla hâkim olmalarını gerekti- riyor. Şirketimiz bu bağlamda, artık geleneksel yöntemlerin dışına çıka- rak, halihazırda iş ailesi yapısı ile bir nevi segmente ettiği, karakteristik özelliklerini iyi tanıdığı iş gücümüzü, en yüksek performansı sağlayacağı şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.
               maksimumbiz | 35
  


   35   36   37   38   39