Page 35 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 35

   Müşterilerimiz “Bunları yaptığınıza göre, bu strateji doğrultusunda en uygun iletişim çalış- malarını da siz bilirsiniz” dediler haklı olarak ve hizmet alanımız biraz daha genişledi. Prodüksi- yonu da kendi bünyemizde yapmaya başladığı- mız noktada artık bir ajans kimliğine bürünmek kaçınılmaz hale gelmişti.
Ajansı kurduğumuzda isim ararken başla- dığımız yere, temellerimize dönüp bakınca, planlama ile iletişimin iç içe geçtiğini gördük. Ajans kendine PlanAD Works ismini en baştan seçmişti sanki.
O günden beri, farklı kimlikte isimlerin bir arada olması, ajansımızın en belirgin renklerinden. Bu-
gün stratejik iletişim planlamadan video montaj ve ses stüdyosuna kadar her şey PlanAD Works çatısı altında mevcut.
Anadolu Sigorta PlanAD Works ile yola çıktı- ğında, iletişim dilinde “çizgi altı” adı verilen işlerimiz konusunda bize destek vermeye başlamıştı. Bugün ise 360 derece hizmet ve- ren bir ajans. PlanAD Works hangi alanlarda hizmet veriyor? kaç kişilik bir ekipsiniz? Reklam ajansları kendilerini “çizgi altı” ya da “çizgi üstü” diye konumlandırırken biz PlanAD Works’te “Çizginin altını üstüne getiriyoruz” demeyi tercih ediyoruz. Sizin söylediğiniz de bu iddiamızı Anadolu Sigorta özelinde doğruluyor ne mutlu ki.
PlanAD Works’te biz, birlikte çalıştığımız tüm kurum ve markalara 360 derece entegre iletişim ve reklam hizmeti sunuyoruz. Adımızın çağrış- tırdığı “planet” (gezegen) sözcüğünden ilhamla, iş alanlarımızı temsil eden yedi gezegenimiz bu yaklaşımı çok iyi özetliyor. Bir söyleşinin sınırları içinde bundan bahsetmek zor, bilgi sahibi olmak isteyenler bize başvurabilir, zevkle yanıtlarız. Sloganımızın/mottomuzun “Her şey bir fikirle başlar” olması tesadüf değil. PlanAD Works’ün az önce anlattığımız hikâyesi de, bizim iletişim anlayışımız da bu fikre dayanıyor. İşimiz ister bir poster, ister bir televizyon reklam filmi, ister dijital bir fikir olsun, PlanAD Works’te her iş aynı özen, stratejik yaklaşım ve reklam bilgisiyle harmanlanıyor.
Yirmi kişilik çok tecrübeli bir ekibimiz var. Bu ekip hep “Şu an düşündüğümüzden daha iyisi olabilir” felsefesiyle çalışıyor.
PlanAD Works için butik ajans diyebilir mi- yiz? Bu kavramı biraz açabilir miyiz? ulusla- rarası network’lere bağlı ajanslardan farkı nedir?
Biz müşteriye özel iş çıkartıyoruz ve tam hizmet ajansıyız. Bu anlamda butik olduğumuz söy- lenemez. Butik ajans biraz daha sınırlı hizmet anlamını taşıyor. Tam da bu nedenle müşterile-
maksimumbiz | 33
 
   33   34   35   36   37