Page 33 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 33

 tepeli Sigorta
1992 yılınDA kurulAn Tepeli siGorTA bünyesinDe muhAsebe, hAsAr, sAhA ve Teknik ekip bölümlerini bArınDırıyor.
  çalışan sayısı
22
  kuruluş tarihi
1992
 45.708
bireysel
müşteri sayısı
2.273
kurumsal
    2011
 Anadolu sigorta ile çalışmaya başlama tarihi
 Elementer ağırlıklı olmak üzere tüm branşlar
  esas olarak faaliyet gösterilen branşlar
   Müşteri memnuniyetini öne çıka- ran bir anlayışla çalışan Acente- miz, bunu gerçekleştirebilmek için 24 saat hizmet vermektedir.
Müşterilerimizin büyük çoğunluğu yıllardır acenteliğimizle çalışmaktadır. Her müş- terinin tanımlanmış bir müşteri temsilcisi bulunmaktadır.
Poliçenin tekliflerinin hazırlanmasından önce SMS yoluyla müşteriye bilgi verilmek- te, temsilcisi tarafından teklif üzerinden ay- rıntılar belirtilmekte ve poliçeleştirildikten sonra 7/24 arayabileceği iletişim bilgileri paylaşılmaktadır.
Müşterilerimizin herhangi bir sorunla kar- şılaştığı durumlarda iletişim kuracağı bir hasar numarası bulunmakta ve gece ya da gündüz arayabileceği bilgisi verilmektedir. Hasar durumunda sorumlu arkadaşlarımız önce telefon ile yardımcı olmakta, gerekti-
ğinde müşterimizin yanına giderek hasar anında her türlü yardımı sunmaktadır. Acenteliğimizin genel şiarı, müşterimizin gereksinim duyduğu anda yanında olduğu- nu hissettirmektir.
Birden fazla sigorta şirketiyle çalışan acen- teliğimizin temel politikası poliçe satmak değildir; müşterilerimizin gereksinimlerini ve beklentilerini anlayıp onlar için en uygun teminatlı poliçeyi kendilerine sunmaktır. Pazarlamacı mantığının sektöre ve acenteli- ğimize bir yararı olmadığını, kalıcı olabil- mek için danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini düşünen Acentemiz, poliçe üretirken aynı zamanda müşterilerimizin sigorta algısının geliştirilmesinin öneminin farkındadır. Bilinçli, haklarını ve sorum- luluklarını bilen müşteri kitlesi, sektörün gelişmesinin dinamiklerinin de bir parçası olacaktır.
 hidayet Tepeli - eskişehir
maksimumbiz | 31
    31   32   33   34   35