Page 31 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 31

   çalışan sayısı
 4
  kuruluş tarihi
2007
  müşteri sayısı
600
   2004
 Anadolu sigorta ile çalışmaya başlama tarihi
 portföy yoğunluğu, bireysel sağlık sigortası
  esas olarak faaliyet gösterilen branşlar
 murat öztürk - Ankara
 gelecek grup Sigorta
2007 yılınDA AnkArA’DA AnADolu siGorTA bünyesinDe çAlışmAyA bAşlAyAn Gelecek Grup siGorTA’nın sloGAnı, “siGorTA GelecekTir”.
  Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş olan Anadolu Sigorta bünyesinde, 2007 yılında Ankara’da “Gelecek Grup Sigorta” adıyla çalışmaya
başladık. Dört kişiden oluşan uzman kadro- muzla tempolu ve sağlam adımlarla çalışma- larımıza devam ediyoruz.
Kurumsal çalışmalarımızın yanında elemen-
ter, sağlık ve havacılık branşları ile bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında da faaliyet gösteriyoruz.
İlkelerimiz; dürüst, sektörün etik değerlerine sahip çıkan, verdiği sözleri mutlaka tutan, şeffaf ve kendini yenileme kabiliyetiyle top- lumsal sorumlulukta öncü ve etkin hizmet üretmektir.
maksimumbiz | 29
    29   30   31   32   33