Page 29 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 29

 türkiye iş Bankası
uzunçarşı Şubesi
“AnADolu siGorTA ile olAn işbirliğimiz sürDükçe kAzAnmAyA DevAm eDeceğiz.”
  Banka sigortacılığı, özellikle yöne- tici olarak verdiğimiz kredilerin teminatını teşkil eden menkul ve
gayrimenkullerin sigortalarının yakinen takibi ve kredilerimizin teminatını güçlendirmek için çok önemsediğimiz bir konudur.
Ayrıca bu durum, şube kâr rakamları- na olumlu katkı sağlaması açısından
da önemlidir. Uzunçarşı Şubesi’nde çalışmaya başladığım 2011 yılı başların- da sigorta payımız hemen hemen yok gibiydi. Zaten Bankamız genelinde o yıla kadar banka sigortacılığı konusunda bir farkındalık oluşmamıştı.
O yıllara kadar bölgemizdeki banka dışı acentelerin desteklemesinin de sonucu olarak Bankamızda sigortacılık adeta hiç yapılmıyordu. Hatta Anadolu Sigorta’da banka sigortacılığı hakkında iletişime geçebileceğimiz doğrudan bir
muhatabımız da yoktu.
Bankamızın ve Anadolu Sigorta’nın banka sigortacılığı konusunda yeniden yapılanmasıyla birlikte ben ve çalışan- larım sigorta çalışmalarımızı büyük bir haz alarak yapmaya başladık. Sigortaya olan ilgimi tüm çalışanlarımla hemen hemen her gün paylaşarak banka sigor- tacılığın önemini aşıladık ve bu çalışma- larımızı devam ettirmekteyiz. Çalışanlarımız her türlü sigortayı fiyatlandırıyor, poliçelendirmek için gerek Bankamızın gerekse Anadolu Sigorta’nın üst birimleriyle işbirliği yaparak, hedeflerimizi bir bir sırala- maya devam ediyoruz. Böylelikle hem Bankamız, hem çalışanlarımız hem de Anadolu Sigorta kazanmakta ve bu işbirliğimiz sürdükçe de kazanmaya de- vam edeceğiz. Destek ve işbirliğimizin sürmesi dileğiyle...
karma/adana bölge
uzunçarşı şubesi
hatay/antakya 16
işbirliği, kazanç , güven
  Şube Müdürü Ali Deveci
 Şube Tipi
 Şube İli/İlçesi
 Şube Çalışan Sayısı
 Banka sigortacılığını sizce en iyi ifade eden üç kelime
        maksimumbiz | 27
 


   27   28   29   30   31