Page 27 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 27

 türkiye iş Bankası
Dolayoba Şubesi
“bAnkAcılık ve siGorTAcılık bir elmAnın iki yArısı GibiDir. bu iki sekTör AncAk bir büTün olArAk, yoğun bir sinerji ve işbirliğiyle çAlışTığınDA muTlAk bAşArı sAğlAnmAkTADır.”
  Yoğun bir müşteri ağına sahip olan bankacılık sektöründeki çalışanlara sigorta eğitimleri- nin verilmesi, banka-sigorta sinerji- sinin sağlanması ve devamlı geliştiri- len banka sistem altyapısı ile birçok sigorta ürününün direkt satışının yapılabilirliğinin sağlanmış olması, banka sigortacılığının sektördeki payının artmasında kuşkusuz önemli rol oynamaktadır.
Şubemizde ise her konumdaki arka- daşımız sigortanın; işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun, komisyon gelirlerimize katkısının yanı sıra teminata aldığımız değerlerin güven- cesini oluşturduğunun bilincindedir. Müşterilerimizin; mevcut varlıkları
ya da yapacağı her türlü yatırımlarıy- la ilgili bankacılık fırsatlarını takip ettiğimiz gibi olası sigortacılık fırsat- larını da yakından takip etmekteyiz. Yaptığımız müşteri görüşmelerinde, Anadolu Sigorta’nın sektöre yön ve- ren lider konumunun yanı sıra kalite ve güven üstünlüğünü her zaman vurgulamaktayız.
Sonuç olarak, sigorta bankacılık sektörünün olmazsa olmazıdır.
karma/istanbul maltepe bölge
istanbul/pendik 14
kalite, güven, fırsat
  Şube Tipi
 Şube İli/İlçesi
 Şube Çalışan Sayısı
 Banka sigortacılığını sizce en iyi ifade eden üç kelime
       Şube Müdürü Mirza Aka
  maksimumbiz | 25
 


   25   26   27   28   29