Page 26 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 26

Türkiye İş Bankası
  türkiye iş Bankası
ÇanakkaleMŞubesi
 “bAnkA siGorTAcılığı müDürlüğü, müşTerilerimizin yArArınA çAlışmAyı bizim için bir Görev Değil, bir zevk hAline GeTirmişTir.”
odern dünyanın en önemli ihtiyaç- larından biri olan sigorta sisteminin gerek bireyler gerekse de işletmeler
açısından büyük faydalar sağladığı yadsına- maz bir gerçek. Banka Sigortacılığı Müdürlüğü bu aşamada bir köprü vazifesi görerek, müş- terilerimizle Bankamız arasındaki karşılıklı güven ve dayanışma olgusunu pekiştirmiş, müşterilerimizin yararına çalışmayı bizim için bir görev değil, bir zevk haline getirmiştir. Birlikte çalışmanın verdiği heyecan, yarattığı motivasyon ve sinerji bizleri başarılı sonuçlara götürmekte, mensuplarımıza sağladığı fayda ile de şubemizi son derece mutlu etmekte-
dir. Tabii bu başarılı sonuçlar da Maksimum Sigorta Uzmanlarının çalışma ve tutumları çok önemli ve faydalıdır. Unutmayalım ki biz hep birlikte çalışan, üreten büyük bir aileyiz.
karma/balıkesir bölge
çanakkale merkez
29
işbirliği, motivasyon, başarı ve fayda
   Şube Müdürü necmi Şahin
 Şube Tipi
 Şube İli/İlçesi
 Şube Çalışan Sayısı
 Banka sigortacılığını sizce en iyi ifade eden üç kelime
       24 | maksimumbiz
 

   24   25   26   27   28