Page 24 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 24

röportaj
  maddi hem de kaynak anlamında çok özveri- li çalışmalar yaptık diyebilirim.
Bu noktada sağlık provizyon sistemine de kısaca değinmek istiyorum. Provizyon sis- temimiz halihazırda 3 binden fazla noktada ve binden fazla hastanede kullanılıyor. 59 büyük hastane ile online entegrasyonumuz var. Entegrasyonun olduğu bir hastaneye gittiğinizde, bankodaki görevliye, muayene olmak için geldiğinizi ve randevunuzun oldu- ğunu söylemeniz yeterli. Görevli kişi, sağlık sigortanızın kapsamı bunu karşılıyor mu, sistemden otomatik olarak görüyor. Hiçbir yere telefon etmeden provizyon alıyor ve muayeneye geçiyorsunuz. Kısacası eskiden yapılması gereken birçok ara işlem ortadan kalkmış oldu.
Oysa daha önceki sistemde provizyon alamama veya yanlış provizyon alma gibi du- rumlar olabiliyordu. Provizyon alma işlemi de süreci yavaşlatmaktaydı çünkü ilgili yere
22 | maksimumbiz
telefonla ulaşılması ve provizyon istenmesi gerekiyordu ki sırf bu amaca yönelik bir çağrı merkezi bulunmaktaydı. Halihazırda online entegrasyon yapamayan ya da henüz entegrasyonunu tamamlayamamış hasta- neler de bizim web sayfamıza giriyorlar ve provizyonu oradan alabiliyorlar. Dolayısıyla her anlamda önemli bir tasarruf sağladığımı- zı söylemem yanlış olmaz.
Değişim projelerinin Anadolu Sigorta’ya katkısı başka hangi yönde oldu?
Değişim projeleri ile esas olarak yeni bir çalışma kültürü yarattık. Bizim şu anda yap- tığımız çalışmalar bunun teknik altyapısını hazırladı. Sözgelimi RH projesini hayata ge- çirdiğimizde, acentesinden Anadolu Sigorta çalışanına kadar, bu halkaya dahil olan tüm tarafların çalışma kültürünü ve süreçlerini de değiştirmiş olduk.
Yine bir örnek olarak son bir yılda Muhasebe
 MuHASEBE prOjEMİZİ METE SElvİ’YE İTHAF ETTİK
muhasebe projemizin ismi olan mete’yi vefat eden eski muhasebe müdürümüz mete selvi’nin adından aldık. bu ismi koyarak onun değerli anısını yaşatmak istedik.
      22   23   24   25   26