Page 22 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 22

röportaj
  bir sistemimiz vardı. AS400 üzerindeki yazı- lımları da kendimiz geliştirmiştik. Ancak bu teknoloji artık güne uygun değildi ve yatırım yapılamadığından da gelişmiyordu.
Bu durumu bir nevi “çıkmaz sokak” ola- rak nitelemek doğru olur mu?
Evet, doğrudur. Kullandığımız temel sigortacılık uygulamalarımızı bir şekilde yenilememiz gerekiyordu. Bu noktada, “Temel sigortacılık uygulamaları nedir?” sorusu gündeme geliyor. Bizim gibi bir si- gorta şirketinin 5 ana temel fonksiyonu var. Bunlar; “Poliçe Yönetimi”, “Hasar ve Rücu Yönetimi”, “Reasürans”, “Ödeme, Tahsilat” ve “Muhasebe”dir. Bu sistemlerin hepsi-
ni AS400 üzerinde yıllar önce kendimiz geliştirmişiz ve işte o altyapı artık ihtiyaca cevap vermiyordu. Değişim projelerine de bu nedenle başlandı ve ilk adım, SWEP uygu- laması ile atıldı. Önce AS400’deki sistemi,
20 | maksimumbiz
Anadolu Sigorta olarak gelmek istediğimiz hedef mimarinin neredeyse yüzde 95’ini tamamlamış durumdayız.
SWEP uygulaması ile değiştirdik. Ancak
bir süre bu şekilde çalıştıktan sonra bunun da ihtiyaçlarımızı karşılamadığını gördük. Bunun üzerine, bahsettiğim beş sigortacılık bileşeninin her biri için, alanındaki en iyi uygulamaların satın alınması ve sistemimize entegre edilmesini kararlaştırdık.
Poliçe yönetiminde, bağımsız teknoloji danışmanlık şirketlerinin, elementer sigorta firmaları için, vizyonerlik ve teknik özellikler açısından “en iyi yazılım” olarak gösterdiği, Sapiens firmasının IDIT ürününü tercih et- tik. Muhasebe uygulamaları için yine alanın- da en iyi olarak nitelenen bir yazılım aldık. Bu yazılımların entegrasyonu sürecinde elde ettiğimiz deneyim ve kazanımlarla ise reasü- rans ve hasar alanındaki işleri biz tarif ettik, profesyonel şirketler de hayata geçirdi.
Bu projeleri hayata geçirirken IBM, Accen- ture, Intelica, CGM, Sapiens, Natica gibi ala- nında uzman sekiz ayrı firmayla beş büyük
    20   21   22   23   24