Page 21 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 21

  mehmet abacı:
 “Anadolu Sigorta’yı
geleceğe
hazırlıyoruz”
 gerçekleştirilen projelerle anadolu sigorta’nın geleceğini güvence altına aldıklarını söyleyen genel müdür yardımcısı mehmet abacı, “işin zor kısmını başarı ile hayata geçirdik, şimdi sıra bize rekabet gücü katacak asıl işleri yapmaya geldi” diyor.
 Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Türkiye İş Bankası’nda, 1991 yılında yazılım uzma-
nı olarak çalışmaya başladım. Türkiye İş Bankası ve SoftTech’te çalıştıktan sonra 2012’de Anadolu Sigorta’ya geçtim. Yaklaşık 20 yıllık bilgi teknolojileri deneyimine sahibim. Bugüne kadar birçok değişik pozisyonda görev aldım. Proje yönetimi, proje ve değişim yönetimi müdür- lüğü, yazılım müdürlüğü ve SoftTech’te yazılım genel mü- dür yardımcılığı görevlerini sürdürdüm. Yaklaşık olarak iki buçuk yıldır da Anadolu Sigorta’dayım.
Anadolu Sigorta’ya ilk geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız? Sizce Şirket zaman içinde nasıl bir deği- şim geçirdi?
Öncelikle şunu belirtmek isterim; Anadolu Sigorta’ya geldiğimde çok kolay uyum sağladım çünkü herkes beni sıcak bir aile gibi karşıladı. Ben de bu sıcak karşılamaya, aynı şekilde cevap verdim. Aramızda güzel bir sinerji oluştu. Hem İcra Kurulu ve Genel Müdürümüz ile hem de ekibim ve tüm iş arkadaşlarımla uyumlu bir şekilde çalış- tığımızı düşünüyorum, böyle olmasına da özen gösteri- yorum. Dolayısıyla Anadolu Sigorta’ya uyum konusunda zorluk yaşadığımı söyleyemem.
Değişim konusuna gelince, yakın bir zamana kadar AS400 üzerinde çalışan, eski bir teknoloji ile inşa edilmiş
maksimumbiz | 19
 


   19   20   21   22   23