Page 23 - MAKSİMUM BİZ | ARALIK 2014
P. 23

  Bİlgİ TEKnOlOjİlErİ AlAnınDA YApılAn YEnİlİKlEr
  yapılan yeniliklerle modernizasyon sağlandı ve as400 üzerinden ciddi bir iş yükü alındı. hasar bölümü çok daha etkin ve modern bir yapıya kavuştu.
  yeni geliştirilen poliçe yönetimimiz asos, reasürans sistemimiz art, sağlık hasar sistemimiz asmed ise yeni ödeme, tahsilat ve muhasebe sistemimiz mete ile entegre çalışıyor.
 provizyon sistemimiz hâlihazırda 3 binden fazla noktada ve binden fazla hastanede kullanılıyor. 59 büyük hastane ile online entegrasyonumuz var.
     entegrasyonun olduğu bir hastaneye gittiğinizde, bankodaki görevliye, muayene olmak için geldiğinizi ve randevunuzun olduğunu söylemeniz yeterli. görevli kişi, sağlık sigortanızın kapsamı bunu karşılıyor mu, sistemden otomatik olarak görüyor.
son bir yılda muhasebe müdürlüğü’nün işleyişini tamamen farklılaştırmayı başardık. bugün faturalar muhasebe müdürlüğü’ne artık elden gitmiyor. çalışan, faturasını kâğıda yazacağına ekrana yazıyor ve böylece otomatik olarak muhasebe sistemine bu bilgi girmiş oluyor.
  projeyi paralel bir şekilde yürüttük. Tüm firmaları aynı anda aynı hedefe götürüp, paralel bir şekilde projeleri yürütmek, eş- güdüm sağlamak oldukça zor bir işti. Bugün artık diyebilirim ki bu projelerin tamamlan- masının ardından, Anadolu Sigorta olarak gelmek istediğimiz hedef mimarinin nere- deyse yüzde 95’ini tamamlamış durumdayız. Özetle, ilk önce genel altyapıyı kurduk. Sonrasında ise bu altyapının üzerine ilk kat olarak sağlık sigortalarını çıktık. Önümüz- deki dönemde diğer alanları da bu altyapı üzerine yerleştireceğiz. Yaptığımız tüm yeni sistemler; poliçe sistemi, reasürans siste- mi, muhasebe sistemi, hasar, hasar-sağlık sistemi artık AS400’ü tanımıyor. AS400’e fiş, muhasebe çıktıları göndermiyor. Böylece AS400 üzerinden ciddi bir iş yükü alınmış oldu ve alınmaya da devam ediyor. Bir diğer ifade ile AS400 üzerindeki uygulamalar gidi- yor ve modernizasyon sağlanıyor. Sözgelimi eski sistemde çalışanlarımızın masalarında hasar dosyalarını üst üste yığılmış olarak görebilirken, bugün hasar bölümümüz çok daha etkin ve modern bir yapıya sahip. SWEP gibi eski uygulamalarımız, AS400 üzerinde çalışan mevcut muhasebe sistemi, poliçe sistemi ve ödeme sistemimiz üzerin- den çalışıyor. Yeni geliştirilen poliçe yöne- timimiz ASOS, reasürans sistemimiz ART, sağlık hasar sistemimiz ASMED ise yeni ödeme, tahsilat ve muhasebe sistemimiz METE ile entegre çalışıyor. Yeni geliştirdiği- miz uygulamalarımızı bütün ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde yeni teknolojiler ile geliştirmiş durumdayız.
Ancak elbette sektör de durmuyor çok ciddi bir rekabet var. Bu yüzden yenilemeler yapı- lana kadar eski sistemler üzerinde çalışması için de pek çok yeni ürün geliştiriyoruz. Buradaki zorluk, bu ikisinin dengesini opti- mum düzeyde tutmak, düzgün bir dengede yapmakta.
Tüm bu dönüşüm süreci için ne kadar zaman harcandı?
Süreden çok, burada sarf edilen efor çok önemli. Mesela RH projesi kapsamında; 40 kişi ile toplamda yaklaşık 20 bin adam/gün efor harcandı. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar. Ayrıca tüm dönüşüm sürecinde çok sayıda danışmanla çalışarak, büyük yatırımlar yaptık. Dolayısıyla bu süreçte hem
maksimumbiz | 21
    21   22   23   24   25