Page 43 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 43

                Trafik sigortasında prim yüksekliğinden neden şikayet ediliyor?
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış ile birlikte mevzuat değişiklikleri de sigorta şirketle- rinin hasar maliyetlerinde artışa neden oldu.
Bu değişiklikleri hatırlamak ge- rekirse; 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe giren Trafik Sigortası Genel Şartları’ndaki değişiklik- ler ile trafik kazaları sonucunda aracın değer kaybının tespiti ve bedeni zararlarda destekten yok- sun kalma tazminatının hesabına ilişkin esaslar belirlenmiş, eşde- ğer parça kullanımına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.
25 Ağustos 2015 tarihinde yürür- lüğe giren Eksper Atama Yönet- meliği çerçevesinde taban eks-
pertiz ücretlerinde artışlar oldu. 30 Eylül 2015 tarihinde ise tüzel kişilerin hasarsızlık indirimlerini farklı araçlarında kullanabilme- sine ilişkin düzenleme yapıldı. 28 Ekim 2015 tarihi itibarıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından ticari araçlarda azami prim uygulaması getirildi. Son olarak Ocak 2016 itibarıyla asgari ücrete yapılan
% 30 oranındaki artış da trafik sigortasında bedeni zararlarda tazminat hesabını etkiledi. Ayrıca trafik kazalarına yönelik sağlık harcamalarının karşılığı olarak trafik sigortasında yazılan primlerin belli bir yüzdesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ak- tarılmasına da devam edilmekte. Söz konusu mevzuat değişiklikle- rinin sigorta şirketlerine yarata- cağı maliyet artışlarının poliçe
maksimumbiz | 41
 Musa Ülken:
“Amacımız En Doğru ve En Adil Fiyatı Sigortalılarımıza Vermek”
SEKTÖRÜMÜZDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERİN EN ÇOK KONUŞULAN İKİ KONUSU OLAN TRAFİK SİGORTALARI VE TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ GENEL MÜDÜRÜMÜZ MUSA ÜLKEN İLE KONUŞTUK.
     
   41   42   43   44   45