Page 50 - MAKSİMUM BİZ | NİSAN 2016
P. 50

                sohbet
 Cem Seymen:
“Tarımın çaresi
sigorta ve kooperatif
işbirliğinde”
 CNN TÜRK’TE PARA DEDEKTİFİ PROGRAMINI HAZIRLAYIP SUNAN CEM SEYMEN İLE TARIM SİGORTASININ ÇİFTÇİYE KATKILARINI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ VE TÜRKİYE’NİN BU KONUDAKİ POZİSYONUNU KONUŞTUK.
Yaşanan iklim değişikliği sebebiyle tarım sektöründe sizce yakın gelecekte ne gibi değişimler olacak? Tarım sektörüne nasıl etkileri olacağını öngörüyorsunuz?
Biz, iklim değişikliğinin ne kadar can yakıcı boyutlara ulaşacağını ne yazık ki henüz tam olarak hissetmedik. Örneğin, ben Afrika’ya çok seyahat ediyorum. Özellikle Kenya’ya ve Tanzanya’ya gidiyorum. Ekvator’a ya- kın ülkelerde iklim değişikliğinin tarım alanlarını nasıl hepimizin zannettiğin- den daha yakıcı boyutta etkilediğini görüyorum. Nisan, Mayıs aylarında bile bütün samanlar hala sarı; yeşil- lenmiyor yani. Bizimse zaten var olan tarım alanlarımız inşaat sektörüyle giderek daralıyor. Dolayısıyla biz daha az alanda tarım yapabilir durumda- yız şu anda. Bunun bir de kuraklıkla buluştuğunu düşünebiliyor musunuz? BM’nin raporlarına göre, önümüz- deki birkaç sene içinde dünya büyük bir hızla kuraklıkla karşılaşacak ve Türkiye’nin buna karşı bir eylem planı yok. Zaten tarımsal verimliliğimiz son derece düşük. Çünkü kendi tohumla- rımızı kullanmıyoruz. Dışarıdan gelen tohumları kullanıyoruz. Bunun yarattı- ğı ikinci büyük etki de kuraklık geldiği zaman iklim değişikliğine, sıcaklığa dayanan, kendimize ait tohumlarımız
olmadığı, üniversitelerde üretilme- diği bir tarım sahnesinde yaşanacak çözümsüzlük krizi olacaktır.
O zaman ülkemizdeki tarım sektörünü tehdit eden en büyük unsurlardan bir tanesi bu diyebilir miyiz?
Evet. Öncelikle iklim değişikliğine dayanıklı tohumlar üretmeliyiz. Bu yol bizde. En büyük tehlike bu. Afrika’dan çok daha büyük boyutta bir kuraklık bizi bekliyor. Anadolu, bunu birkaç sene içinde tecrübe etmeye başlaya- cak. Bunun için de ben CNN TÜRK’te Para Dedektifi Programı’nın bütün bölümlerinde çağrı yapıyorum üniver- sitelere. Tohumların ıslah edilmesi ve değişen iklim koşullarına göre modifiye edilmesi gerekiyor. Ama bu çağrılarım şu ana kadar pek karşılık bulmadı. Aslında çok iyi çalışmalar var. Beni üniversitelerden arıyorlar, gidiyorum ve çalışmalarını yerlerinde görüyorum. Ama genel olarak teknoloji, her zaman olduğu gibi, dışarıdan ithal ettiğimiz teknoloji. Oysa ben kendi olanakları- mızla, kendi Ar-Ge yatırımlarımızla, binlerce yıldır Anadolu’da var olan, eki- len, kendimize ait tohumları kullanarak iklim değişikliğine karşı geliştirilen tohumları görmek istiyorum. “Tohum üretiyoruz.” diyoruz, “Türkiye’de
 48 | maksimumbiz
 


   48   49   50   51   52